Vedení Pardubického kraje vyčítá ministerstvu zemědělství, že v důsledku jeho liknavosti přijde zřejmě Národní hřebčín v Kladrubech o možné dotace z evropských peněz. Přeměna hřebčína na takovou formu společnosti, aby mohla dotace vůbec čerpat, totiž nabrala značný skluz.

„V rámci Integrovaného operačního programu (IOP) má být ukončeno přijímání žádostí 26. října. Kontinuální výzva běží do vyčerpání finančních prostředků podle pořadí uplatněných žádostí. Státní podnik o tuto dotaci žádat nemůže, je tudíž nutné založit buď příspěvkovou nebo dříve hodně zmiňovanou obecně prospěšnou společnost. To se doposud nestalo. Vzhledem k pokročilému datu je tudíž možné považovat možnost získání evropských dotací z programu IOP pouze za teoretickou,“ říká náměstek hejtmana Jan Tichý.

Pardubický kraj podle Tichého vyvinul maximální úsilí, aby se tato situace vyřešila a hřebčín získal dotaci. Mimo poskytnutí krajské dotace ve výši čtyř milionů korun na zpracování zaměření stávajícího stavu hřebčína v Kladrubech nad Labem byly již v březnu tohoto roku připraveny a s rejstříkovým soudem konzultovány všechny doklady pro založení obecně prospěšné společnosti, jejíž právní subjektivita by umožňovala čerpání dotací jak z programu IOP (Integrovaný operační program), tak ROP (Regionální operační program).

„Ve chvíli, kdy bylo vše pro založení této společnosti připraveno, se po dvouletém úsilí rozhodlo Ministerstvo zemědělství ČR vydat jiným směrem, tj. založením příspěvkové organizace, která však může čerpat dotace pouze z programu IOP. Doposud však příspěvková organizace založena není. Je tudíž jednoznačně zřejmé, že za případné nečerpání evropských dotací a neutěšený stav hřebčína nese plně vinu Ministerstvo zemědělství,“ je přesvědčen náměstek hejtmana Tichý.