„Do konce roku zbývá ještě vyměnit přibližně čtyři a půl tisíce řidičských průkazů,“ uvedl Lukáš Korbel z odboru dopravně správních agend.

O výměnu řidičského průkazu mohou řidiči požádat již tři měsíce před koncem jeho platnosti. Stačí přijít v úředních hodinách od pondělí do čtvrtka na zmíněný odbor v Gayerových kasárnách s platným dokladem totožnosti a stávajícím řidičským průkazem.