Virus ptačí chřipky v chovu drůbeže se v Tisové objevil poprvé v České republice. Tamní chov čítá asi 6000 krocanů, stovky jich už uhynuly. "Denně zpracováváme daleko větší kvanta materiálu," uvedl Nisák.

První krůty začaly umírat v neděli. Pět hal je nyní zavřeno, v areálu firmy se provádí dekontaminace. Vojáci například připravovali dekontaminační jímku. Dezinfekci musí být areál vystavený 24 hodin.

Dnes se potvrdilo, že jde o vysoce patogenní virus ptačí chřipky H5N1 nebezpečný i člověku. Veterináři vymezí pásma v okruhu tři kilometry a deset kilometrů od místa výskytu. V prvním pásmu se provede soupis všech hospodářství s drůbeží včetně drobných chovů, ve druhém se sepíší chovy komerční. V nich pak provedou veterináři kontrolní vyšetření zdravotního stavu zvířat. Pro chovatele v obou pásmech bude platit zákaz chovu drůbeže ve volném výběhu. V území kolem nálezu bude rovněž zakázán přesun drůbeže, vajec či podestýlky. Podle mluvčí krajských hasičů Venduly Horákové se v desetikilometrové zóně nachází přibližně 350.000 kusů drůbeže.

Asanační podnik by měl mít dostatečnou kapacitu i při plošném vybíjení domácího ptactva. "Záleží na veterinářích, ale patrně by vyčlenili naši kafilerii pouze k tomuto účelu. Ostatní materiál by se musel odklonit," řekl Nisák. Závod je již od rána připraven přijímat drůbež z likvidovaného chovu. "Kdyby to fungovalo tak, jak by mělo, tak už je to vyřízené," uvedl Nisák.

Vybití chovu krůt v Tisové jeho majitele, kterým je Zemědělsko obchodní družstvo Zálší, nezlikviduje. Podle předsedy představenstva družstva Františka Bartoše budou ztráty přes dva miliony korun, spoléhá také na pomoc ministerstva zemědělství. Družstvo se zabývá chovem skotu, vyrábí mléko, má i rostlinnou výrobou, pěstuje obilniny, řepku a krmiva. Šestkrát do roka vyprodukuje 450.000 brojlerů a třikrát do roka 15.000 až 20.000 krůt. Farmy má v oblasti Vysokého Mýta.