Tisová od neděle do neděle (chronologický přehled)

neděle 17. června

V drůbežářském velkochovu začaly zmírat první kusy krůt

středa 20. června

- krůty v halách ZOD Zálší v Tisové začaly hynout ve velkém množství

- veterináři vyslovili podezření na nákazu ptačí chřipkou a odebrali vzorky

- v 17:30 hod. bylo podezření potvrzeno – jde o první výskyt nákazy v uzavřeném chovu

- na 21:00 hod. bylo svoláno jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje - mezitím byla farma uzavřena a byly informovány centrální orgány (bezpečnostní rada státu, Generální ředitelství HZS, Armáda ČR) a byla aktivována pohotovostní střediska veterinární správy v Hradci Králové a Brně

- Policie ČR uzavřela přístupové komunikace k farmě čtvrtek

čtvrtek 21. června

- v 8:00 hod. odeslal tajemník bezpečnostní rady kraje písemnou informaci starostům 10 obcí ležících v pásmu 3 – 4 km v okolí farmy; informace se týkala přijatých opatření a postupů

- po dohodě s hlavním hygienikem ČR byla lidem, kteří byli či mohli být v kontaktu s nemocnou drůbeží, profylakticky podána antivirotika Tamiflu (stejně jako zasahujícím pracovníkům v ohnisku nákazy); celkem cca 260 osob

- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje začal s návozem techniky a zřídil zázemí pro štáb velitele zásahu na farmě v Tisové

Známe to ze školních let. Vypjatou situaci náhle naruší něco, co by za normálních okolností vůbec nebylo směšné. Vybuzená nervová soustava však reaguje neadekvátně a my se takzvaně odbouráme záchvatem hysterického smíchu. Podobným "narušitelem" vážné situace byla obyčejná srnka, která ve čtvrtek dopoledne nedbala na přísně střeženou zónu a docela klidně proběhla "zakázaným" územím.

- před desátou hodinou přijel na farmu zastupující hejtman Pardubického kraje Roman Línek, aby byl přítomen na tiskové konferenci a vzniklou situaci řešil přímo na místě.

- do Tisové dorazilo 84 vojáků a 19 ks techniky 156. záchranného praporu Olomouc

- cca 13:30 hod. potvrzen vysoce patogenní kmen H5N1

- ve 14:00 hod. začínají práce při likvidaci drůbeže (do 20:00 hod. vyklizeny 3 haly; zbývá 1/3 další haly a objekt sušky)

- ve 23:30 hod. vydává Krajská veterinární správa nařízení, kterým vymezuje ohnisko nákazy a stanovuje pásma 3 km (ochranné) a 10 km (pásmo dozoru) a také povinnosti chovatelů → vyvěšeno na úřední desce krajského úřadu, informováni starostové obcí a bezpečnostní rada státu

pátek 22. června

- v 7:00 hod. jednání se starostou obce za účasti radního Pardubického kraje Petra Šilara

- od 8:00 hod. pokračují práce na vyklízení hal

- po 12:00 hod. provedena plošná dekontaminace hal

- dopoledne veterinární správa proškolila starosty obcí ve vymezených pásmech o jejich povinnostech a postupech

- zahájena likvidace domácí drůbeže v obci Tisová

- z volně žijících ptáků v blízkosti ohniska odebrány vzorky

- ve 14:30 hod. přijíždí ministr zemědělství Petr Gandalovič – seznamuje se s aktuální situací, přijatými opatřeními, vývojem situace a hovoří s místními lidmi o nutnosti opatření

Velká tragédie se snáze pochopí, dotkne-li se osobně malých lidí. Mediální pozornost vzbudil dramatický příběh nebohého dvacetiletého papouška, který byl zbytečně utracen i přes potoky slz majitelky, jež ptáka hájila téměř vlastník tělem. Pohnuté příběhy by měly končit dobře. Zde vystoupil nakonec Petr Gandalovič v roli "hodného a všenapravujícího" politika. Uslzené ženě se omluvil za celou likvidační četu a na důkaz, že každé pravidlo potvrzuje nějaká výjimka, jí předal dárek - nového papouška.

sobota 23. června

- dopoledne likvidace kontaminovaného materiálu v halách a dekontaminace techniky – celkem spotřebovány cca 3 tuny chloraminu

- likvidován možný zdroj nákazy – stoh slámy za obcí, ze kterého byla odebírána podestýlka

- vzorky odebrané z volně žijících ptáků potvrzeny jako NEGATIVNÍ

- v 16:00 hod. zasedá bezpečnostní rada kraje

- v sobotu ukončí svou činnost armáda, do pondělí činnost ukončí i hasiči a policie

neděle 24. června

- Záchranáři hlásí hotovo. Drůbež i podestýlka se smrtícím virem ptačí chřipky H5N1 jsou zlikvidovány a farma téměř vydezinfikována.

- Dezinfekce farmy a obce od ptačí chřipky končí, na řadě je třicetidenní karanténa.