„Zvolili jsme Sovětice, které se staly Vesnicí roku 2014. Mžany jsou zase vyhlášeny pořádáním Zemědělského dne. Myslím, že jsme si vybrali správné místo, abychom ukázali senátorům, jak v kraji vypadá zemědělství a co bychom si představovali. Jde nám především o vylepšení norem a zákonů, které zemědělce zužují administrativně," uvedl Jaroslav Vojtěch, předseda Regionální  agrární komory Královéhradeckého kraje.

Místní zemědělci a podnikatelé tak chtějí ukázat, co je trápí. „Problémy, které nám ztěžují naše podnikání, jsou mnohdy maličkostmi, které by se daly řešit jednodušším způsobem. Na ně chceme poukázat," vysvětlil Jan Pešek, ředitel Zemědělské akciové společnosti Mžany.

Podle starosty Sovětic Aleše Krátkého dokáží senátoři ohodnotit práce obcí, protože jsou vesměs bývalí starostové.

„Tíží nás třeba loterijní zákony, co se týče tombol. Pro malé obce by se to mělo řešit daleko jinak, protože do aktivit dávají svojí práci i prostředky a ty by měly zůstat spolkům, které je mají na svou činnost. Bez spolků by obce nemohly fungovat. Hodně diskutovaný je také případ obecních zabijaček. Naši jsme museli zrušit, protože zákon hovoří jasně. Lidi to ale připravilo o další zážitek, protože zabijačka vždycky k vesnici patřila," dodal starosta Aleš Krátký.