Vyčleněno je na to 10 miliard korun z prodeje emisních povolenek. Lidem podá pomocnou ruku i Místní akční skupina (MAS) Království – Jestřebí hory.

Na území MAS žije ve 24 obcích přes 23 tisíc obyvatel. Mnozí z nich budou potřebovat poradit, jak na to. „Naše obecně prospěšná společnost dlouhodobě informuje veřejnost o nových zdrojích vytápění než je uhlí. Snažíme se propagovat biomasu, tepelná čerpadla nebo solární energii. Jednáme se ministerstvem i Státním fondem životního prostředí o získání maximálního množství informací, které v budoucnu přeměníme na finance pro domácnosti obyvatel našeho regionu,“ říká Jan Balcar, ředitel Království – Jestřebí hory.

V dubnu budou připraveny semináře o existujících a podporovaných zdrojích topení. „V květnu již chceme veřejnost přímo oslovit se seminářem o dotačních titulech. Nabídneme případným zájemcům zpracování projektu. Pokud bude zájem, nabídneme i kompletní poradenství pro obce, školy a jiné instituce,“ doplnila Pavla Marková, která se dotační politikou zabývá.