Konferenci zahájil projevem předseda Mirek Topolánek.

„Potřebujeme se na chvíli zastavit, zamyslet, ohlédnout se zpět, porovnat naše představy z doby v opozici, s praktickými reáliemi vládnutí, analyzovat naše zkušenosti a podívat se kupředu,“ řekl v úvodu projevu Topolánek. „Voliči nám neodpustí přízemnost, malost, malověrnost, nekoncepčnost a nedostatek odvahy.“

Konference má kromě „malé inventury“ za úkol najít především další cestu, kterou se strana bude ubírat. K tomu bylo vytvořeno šest sekcí, jejichž výstupy naznačí další programové směřování ODS. Například v sekci pro zdravotnictví a sociální věci zasedli ministři Tomáš Julínek a Petr Nečas, v sekci moderní stát, právo a bezpečnost se sešli Ivan Langer, Jiří Pospíšil a Pavel Bém.

„Definujme si na základě vizí program občanských demokratů pro příští volby. Vítězný program,“ řekl Topolánek.

Kromě pozitivních slov vypíchl Topolánek také chyby. „Bylo chybou, že jsme se v době, kdy jsme byli v opozici, nechali dotlačit k tomu, abychom veřejně prezentovali naše akademické formulky a abstraktní čísla jako hotová řešení reálných problémů.“

Samozřejmě nezapomněl ani na kritiku předchozí vlády ČSSD. „Po 8 letech vládnutí ČSSD jsme zdědili nákladný, byrokratický a zkostnatělý stát. Lapidárně řečeno, převzali jsme vymydlenou zemi s projedenou budoucností,“ uvedl premiér současné vlády. „Převzali jsme zemi, kde žití na dluh se stávalo normou chování, s nákladným a neefektivním zdravotnictvím, s nemotivujícím sociálním systémem. Převzali jsme zemi, kterou otřásaly korupční aféry ve sféře státní správy,“ řekl mimo jiné Topolánek.

Samozřejmě nemohlo chybět hodnocení působení ve vládě. „Jsme první vládou, která skutečně plní, co slíbila. Zásadně odmítám paušální tvrzení, že zrazujeme náš program, že opouštíme naši značku, že neplníme sliby ODS,“ řekl Topolánek. Několikrát se ve svém projevu opřel o tzv. Čtyři Poděbradské artikuly, mezi nimiž je vize nezadlužené budoucnosti, levného státu, nedotknutelného soukromí a solidarity odpovědných.

Co ještě ODS plánuje udělat do konce funkčního období vlády? Podle Topolánka je to především prosazení II. etapy reformy zdravotnictví, I. a II. etapy reformy penzijního systému, zjednodušení a zracionalizování správy daní a pojistného a snížení složené daňové kvóty pod 34 procent.

Konference se uskutečnila téměř přesně na den po 17 letech od vzniku strany.