V rukou odborníků

Všichni, kdo přijdou do areálu nemocnice před Plicní pavilon, si mohou dýchnout do přístroje – spirometru a přítomní lékaři jim změří, jak jejich plíce fungují. Výsledky mohou lidé rovnou probrat s přítomnými specialisty. Měření začne v devět ráno a skončí ve dvě hodiny odpoledne.

„V ČR trpí každý desátý člověk chronickým onemocněním dýchacích cest, nejčastěji chronickou obstrukční plicní nemocí nebo průduškovým astmatem. Velká část nemocných o své nemoci neví a neléčí se, přitom včasný záchyt nemoci prudce zvyšuje šance pacienta na vyléčení, případně stabilizaci nemoci.

Spirometrie je základním testem, který může onemocnění průdušek odhalit," uvedl Vladimír Koblížek, zástupce přednosty pro vědu a výzkum plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Naposledy proběhl Den spirometrie v Hradci Králové před dvěma lety a změřit se přišlo 140 lidí. U 14 z nich lékaři zjistili některou z forem plicní nemoci.   (mp)