„Seznámíme vás s možnostmi odborného poradenství. Poradíme vám, jak řešit akutní či dlouhodobou dluhovou nepříznivou situaci, partnerské krize, majetková vyrovnání, výživné na děti, pozůstalost a další věci," zve všechny zájemce o radu hradecká charita. Pomoc nabízí také pozůstalým nebo obětem trestné činnosti. Více na informací najdete na webových stránkách charity.