Zastupitelstvo města projednávalo protipovodňová opatření a výstavbu vodního díla Mělčany. Místní ekologičtí aktivisté, kteří s budováním vodní nádrže u Dobrušky nesouhlasí, se domnívají, že jejich názory jsou umlčovány. Prostor k diskusi je stále otevřen Člen výboru Orebského zrcadla Eduard Hanousek říká, že mají tři varianty, které jsou podle nich výhodnější než vodní dílo Mělčany.

„Nejvýhodnější a šetrnější k přírodě je zejména suchý poldr. S touto variantou jsme chtěli zastupitele a občany seznámit na jednání zastupitelstva města koncem září. Nedostali jsme však prostor, přitom ředitel Povodí Labe hovořil půl hodiny. Máme dojem, že naše názory jsou vůbec celkově umlčovány,“ tvrdí.

Starosta města Jiří Němec s tím však nesouhlasí.

„Při projednávání otázky vodního díla Mělčany dostali slovo všichni, kteří o něj požádali. Tedy i zástupci občanského sdružení Orebské zrcadlo. Ti však podle svého vyjádření nebyli na podrobné jednání připraveni. Proto jim byl dán příslib a prostor, že mohou vystoupit na příštím zasedání. Občanské sdružení Orebské zrcadlo není umlčováno. Ba právě naopak. Jeho zástupci byli jmenováni do komise životního prostředí města i pro tvorbu nového strategického plánu rozvoje mikroregionu Třebechovicko,“ uvedl starosta.

Stejný názor má i ředitel pro správu povodí podniku Povodí Labe Václav Jirásek.

„Na jednání zastupitelstva jsem vysvětloval výhody vodního díla Mělčany a právě tak i suchého poldru, jehož možnosti jsou ale omezeny. Vodní nádrž dokáže lépe ochránit před povodněmi. Vystoupil tam i Martin Hanousek, který hovořil obecně o poškozování přírody a třech jiných variantách. Nebyl ale schopen je konkretizovat a mluvil jen obecně o ochraně přírody. Názory ochránců ale nejsou umlčovány,“ dodal Jirásek.