Jindřich Drozd na funkce ve vedení města rezignoval v březnu především kvůli rozmíškám způsobeným „kauzou voda“. V té jde o nezúčtované zálohy za vodné, stočné a elektrickou energii. Jindřich Drozd vinu v této kauze odmítá a tvrdí, že právě on na nesrovnalosti upozorňoval. Stojí za ním i „jeho“ ODS.

„Zastupitelé města za ODS hodlají v rámci svého působení v zastupitelstvu plnit po odstoupení Jindřicha Drozda roli konstruktivní opozice, která má zájem na zajištění dlouhodobé prosperity města. Současně ovšem zvažují ukončení své činnosti v radě a ve vedení poradních orgánů rady a zastupitelstva, pokud na radnici nebude i nadále ochota problémy řešit věcně a v zájmu rozvoje města a jeho občanů,“ tvrdí předsedkyně místního sdružení ODS v Třebechovicích Miroslava Svobodová.

Občanská demokratická strana požaduje, aby post místostarosty po Jindřichu Drozdovi zůstal neobsazen.

Starosta Třebechovic Jiří Němec (KDU–ČSL) je přesvědčen, že město řeší vzniklou situaci standardním způsobem a nevidí důvod, proč by ODS měla z rady města v budoucnu odcházet. „Závěrečná zpráva věnovaná problému s vyúčtováním vodného a stočného bude přednesena na červnovém jednání zastupitelstva města. Tam by se také mohla doplnit rada o chybějícího člena,“ řekl starosta.

Právě rychlé doplnění rady na plný počet sedmi členů je jedním z požadavků občanských demokratů. Ti chtějí, aby tento orgán mohl bez problémů fungovat i v době nemoci některých členů. ODS požaduje uvolněné křeslo po Jindřichu Drozdovi v radě pro sebe, aby zůstal zachován poměr sil.

Starosta Jiří Němec považuje tento požadavek za legitimní. „To, že by ODS měla mít dva lidi v radě, je všeobecně respektováno,“ řekl.

Další informace o dění v Třebechovicích najdete ZDE: