„Odstraňujeme kritická místa. S novou výstavbou a s ní spojeným vznikem zpevněných ploch v této oblasti by mohlo při přívalových deštích dojít k záplavám. Kvůli zpevněným plochám se totiž voda nemůže vsakovat do země a vodoteč proto musí odvádět víc vod,“ říká Vlastimil Ondráček z Technických služeb Hradec Králové.

Práce zahrnují například zvýšení hrází v některých místech o půl metru, u Terronicu se vodní tok navíc uvolňuje z potrubí, aby mohl volně téci. Ve staré Třebši se zase dělá protipovodňové stavidlo a přemostění.

První etapa prací, která přijde na devět milionů korun, skončí do závěru letošního roku. Na příští rok je v plánu druhá část za zhruba 16 milionů korun. Ta by měla spočívat v úpravě mostů a zvýšení průtoku třebešského vodního toku.

Vodní tok protékající od Benešovy třídy podél Štefánikovy ulice a dál k třebešskému rameni vypadá neškodně, vodohospodáři jsou jiného názoru. Město tady proto dělá protipovodňová opatření.