Oslovili jsme také starostu Třesovic Pavla Mrkvičku.

Co je v obci nového?
Máme kompletně novou zvoničku. Z té původní zůstal v podstatě jen zvon. Postavili jsme i novou autobusovou čekárnu v Popovicích, které jsou přidruženou částí Třesovic. Úpravou prošla i hasičská zbrojnice v Popovicích.

Žádali jste o dotace?
Na čekárnu jsme od krajského úřadu z Programu obnovy venkova dostali kolem 55 tisíc korun, což uhradilo asi jednu třetinu celkových nákladů. Zbytek jsme si platili sami z rozpočtu obce. Stavbu zvoničky jsme zaplatili celou ze svého.

Plánujete větší investice či opravy i do budoucna?
Určitě bychom chtěli vybavit prolézačkami a kolotoči dětské hřiště a vyměnit okna alespoň v části budovy obecního úřadu. Bylo by potřeba udělat i kanalizaci a čističku, ale to je zatím v nedohlednu. V plánu máme také vybudovat víceúčelové hřiště, kde by se mohl hrát tenis, volejbal nebo nohejbal.

Jaké kulturní či sportovní akce v obci pořádáte?
Máme dětský den a symbolické pálení čarodějnic. Hasiči tradičně pořádají soutěže a v mateřské škole před Vánocemi děti připravují besídky pro rodiče. Ve spolupráci s hasiči také obecní úřad organizuje a částečně i financuje zájezdy do divadel či muzeí.

Poloha: Patnáct kilometrů severozápadně od Hradce Králové v chráněné oblasti bitvy na Chlumu
Rozloha: 274 ha
První písemní zmínka: rok 1412
Nadmořská výška: 253 m n. m.