Tak takový výsledek organizátoři letošní Tříkrálové sbírky v hradecké diecézi nečekali. Koleda tu vynesla rekordních 25,8 milionů korun. Podle pořadatelů ukázala, že tato tradice dokáže lidi stmelit a nadchnout je pro společnou věc - pomoci těm nejpotřebnějším. Charity z darovaných peněz podpoří především své služby na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v regionu.

„Letošní Tříkrálová sbírka opět přinesla spoustu milých setkání napříč všemi generacemi, radost, požehnání a nadšení pro dobrou věc. Děkujeme všem dárcům za štědrost, důvěru a solidaritu i v době krize. Je to vskutku obdivuhodné a velmi si toho vážíme. Velký dík patří také všem koledníkům, dobrovolníkům a zaměstnancům za pomoc s organizací sbírky. Naše Charity z darovaných peněz podpoří především služby pro nemocné a potřebné, které ve svém regionu poskytují,“ uvedla ředitelka Diecézní charity Hradec Králové Aneta Maclová.

Diecézní charita Hradec Králové v současné době zastřešuje síť 20 farních a oblastních Charit na území královéhradecké diecéze nejen v Královéhradeckém, ale i v Pardubickém, Středočeském, Libereckém kraji a kraji Vysočina. Mnohé charity se museli vypořádat i s tím, že kvůli chřipkové epidemii sháněly koledníky na poslední chvíli. Ale nakonec se jim to podařilo a do měst a obcí se vypravilo přes 4 tisíce skupinek. A do organizace se zapojili i další dobrovolníci, například do Dobrušky přijeli až z Holandska.

Ze zahájení Tříkrálové sbírky v Dobrušce, fotografování před kostelem sv. Václava.
Pomoc až z Holandska: kvůli tříkrálové sbírce v Dobrušce ujeli 1100 kilometrů

Do úředně zapečetěných pokladniček lidé darovali celkem 25,4 milionů korun a přes 435 tisíc bezhotovostně na účet sbírky a do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz, do níž lze přispívat po celý rok. Dílčí výsledky sbírky jsou také nečekaně rekordní. 

„Tady v Hradci Králové budou vybrané peníze určeny pro výstavbu hospice ve Stěžerách, který je v podstatě připraven. Pak jsou prostředky určené také na projekty, na které se nedostává a které již oblastní charita provozuje, a malá část z každé sbírky půjde i na podporu výchovy dětí a jejich vzdělávání v diecézích Bangalore a Belgaum v Indii v rámci projektu Adopce na dálku, který naše Diecézní charita organizuje už přes 22 let,“ přiblížila Maclová, kde všude bude letos výnos ze sbírky pomáhat.

Každá z charit využije část svého výtěžku. Část výnosu bude věnována na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí. Na účet Farní charity Dobruška se vrátí 65 procent z celkového výtěžku.

„Dlouhodobě tyto peníze využíváme na pomoc lidem v nouzi, pro okamžitou pomoc, na rozvoj našich charitních služeb, především na sociální službu osobní asistence, která je zaměřena především na seniory. Dále z těchto peněz vybavujeme půjčovnu zdravotnických pomůcek a rozšiřujeme humanitární pomoc o potravinou banku tak, aby mohla dobře fungovat. Za rok 2022 bylo lidí v nouzi zatím nejvíc v naší historii, bylo to určitě dáno ekonomickou situací našich lidí, ale pochopitelně se na tom podepsala i válka na Ukrajině,“ uvedla ředitelka Farní charity v Dobrušce Jana Poláčková.

Tříkrálovým koledníkům v chrámu svatého Ducha v pátek ráno požehnal biskup Jan Vokál.
Tříkráloví koledníci vyšli do ulic Hradce, sbírka podpoří nový hospic

Tříkrálovou koledu zpestřila řada doprovodných akcí. V Hradci Králové koledníkům požehnal biskup Jan Vokál na Tři krále v katedrále Sv. Ducha a poděkoval jim za službu a nasazení při Tříkrálové sbírce na pomoc nemocným a potřebným. Hudební skupinky popřály i lidem v domovech důchodců, fakultní nemocnici, na úřadech a navštívily hejtmana a královéhradeckou primátorku.

V Pardubicích byla zahájena sbírka už 4. ledna na Pernštýnském náměstí. Koledníkům dal požehnání pomocný biskup Josef Kajnek, u betlému všem zazpívali Bonifantes a centrem projely „tři královny“ na koních z farmy Apolenka.

Na dobrodružnou Cestu za třemi králi se 6. ledna vydaly rodiny a děti v Jičíně. V Poličce vedli tři králové na koních průvod koledníků městem k živému betlému na náměstí 7. ledna. Živý betlém zahájil koledu i v Humpolci. Tříkrálové průvody podpořily sbírku také v Dolní Dobrouči a Letohradě 14. ledna. Tříkrálové koncerty na podporu sbírky zazněly v Jaroměři, Neratově v Orlických horách, Horní Čermné, Trutnově, Červeném Kostelci, Pardubicích, Ústí nad Orlicí, Kutné Hoře – Sedlci nebo České Třebové.

Kino pro koledníky za odměnu připravili v Hradci Králové, Náchodě, Jilemnici, Litomyšli nebo Poličce, a divadelní pohádku na Orlickoústecku. Tisíce koledníků se zapojily do celostátní tříkrálové fotosoutěže na Instagramu.

Komu sbírka pomůže

· Hradecká Oblastní charita z výtěžku sbírky podpoří výstavbu lůžkového hospice ve Stěžerách a Oblastní charita Pardubice rekonstrukci prostor pro domácí hospic v Dražkovicích.

· V Hospici Anežky České v Červeném Kostelci a v trutnovské Domácí hospicové péči obnoví zdravotní materiál a vybavení pro péči o těžce nemocné. Hospicovou péči podpoří také v Poličce a Chrudimi.

· Kutnohorská Charita věnuje vykoledované peníze na podporu Centra Přístav, kde pomáhají seniorům a lidem se zdravotním postižením.

· Charita v Trutnově z darovaných prostředků podpoří také odbornou pomoc pro děti s traumatem, kterým pomáhá Centrum náhradní rodinné péče Maják.

· V Domově sv. Josefa v Žirči pořídí výtah do budovy sv. Kláry, kde poskytují odlehčovací služby nemocným s roztroušenou sklerózou.

· Oblastní charita Nové Hrady u Skutče z výnosu sbírky pořídí pojezdové kolejnice pro přesun imobilních klientů denního stacionáře v Chotovicích.

· Na Náchodsku, Orlickoústecku, v Dolním Újezdě i v dalších oblastech použijí vybrané prostředky na podporu Charitní pečovatelské služby, která pomáhá seniorům a lidem se zdravotním postižením.

· Charity v Dobrušce a Studenci z darovaných příspěvků nakoupí zdravotní pomůcky do svých terénních služeb.

· Oblastní charita Polička z výtěžku Tříkrálové sbírky podpoří také nové Centrum duševního zdraví ve Svitavách.

· Rychnovská a orlickoústecká Charita věnuje část výnosu sbírky na podporu služby Nízkoprahového centra pro lidi bez domova.

· Na Jičínsku, Kutnohorsku a Litomyšlsku z tříkrálových darů podpoří dobrovolnické programy na pomoc nemocným, seniorům, handicapovaným a znevýhodněným dětem.

Část výtěžku věnují naše Charity také na dobročinné projekty pro chudé rodiny s dětmi a potřebné lidi v Indii, které realizuje Diecézní charita Hradec Králové. Konkrétně to jsou kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi, dětské večerní vzdělávání (v oblasti Bangalore) a podpora nemajetných školáků a studentů VŠ (v oblasti Belgaum).