Koledu v Dohalicích zajišťovala úžasná rodina Maříkova a dvě skupinky dětí.

Skupinu koledníků, kteří chodili ve Smiřicích a Holohlavech, tvořily ději ze Základní školy Smiřice a Mateřské školy Smiřice a Holohlavy.

Nově se připojila obec Chlum, kde se koledovalo poprvé. Královské převleky tady nosily Tereza Zacklová, Eliška Hendrychová a Michaela Hendrychová.

Do ulic vyrazili tříkráloví koledníci. Požehnal jim biskup
Požehnání na cestu dostali od královéhradeckého biskupa Jana Vokála tříkráloví koledníci, kteří se v pětaosmdesáti skupinkách vydali do ulic Hradce Králové. V krajském městě a okolních obcích bude koledovat na 260 královských trojic, v celé diecézi pak bude rozdávat radost deset tisíc dětí. V loňském roce vynesla Tříkrálová sbírka v hradecké diecézi téměř 13,5 milionů korun.

Tříkrálová sbírka ve prospěch dobré věci
Kasička a kartička.Tříkrálovou sbírku pořádá Charita České republiky v celostátním měřítku vždy na počátku roku. Součástí sbírky je vždy řada doprovodných koncertů a dalších akcí.
Tříkráloví koledníci putují dům od domu a přinášejí lidem radostné poselství Vánoc a přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Koledníci Charity vybírají finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem a obdarovávají dárce drobnou pozorností cukříky a kalendáříky.
Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka, jehož číslo musí být shodné s číslem na pokladničce. (Upozorňujeme, že se přesto mohou vyskytnout falešné skupinky. Doporučujeme nechat si při jakýchkoliv nejasnostech předložit průkaz a zkontrolovat zapečetění pokladničky).