Sraz je v 8.30 hodin hodin u obecního úřadu, koledníkům popřeje hodně zdaru na daleké cestě do Betléma starosta Jiří Horák a požehná jim římskokatolický kněz P. Tomáš Enderle.

Lidem ponesou přání do nového roku, písničku a možnost nechat si zaznamenat jejich návštěvu posvěcenou křídou a nápisem K+M+B 2016. Prochladlí koledníčci budou mít zázemí na obecním úřadě, kde pro ně bude připraven teplý čaj a čerstvá pizza.

„Věřím, že i letos budou lidé v naší obci štědří podobně jako vloni, kdy se v naší obci vybralo 30 877 korun. Vybrané peníze budou určeny na Středisko rané páče Sluníčko , na domácí hospicovou péči a pro Charitní terénní pečovatelskou a ošetřovatelskou službu. V naší obci se tato krásná a užitečná tradice velmi dobře rozvíjí. Před rokem,  se sešlo neuvěřitelných osm trojic králů. Pro porovnání v roce 2014 jich bylo pět, o rok dříve čtyři a předchozí roky chodila pouze jedna skupinka," uvedl starosta Horák.