Konkrétně byli vyhodnocení: Miroslav Urbánek 1 750 000 km (35 r.), Jaroslav Fiala 1 500 000 km (30 r.), Hubert Potůček 1 000 000 km (20 r., Roman Tomeš 1 000 000 km (20 r.), Karel Wolf 1 000 000 km (20 r.)

Tyto magické hranice převedené do časových údajů znamenají odpracování úctyhodných 20 až 35 let za volantem vozidla městské hromadné dopravy bez zaviněné dopravní nehody.

„Všem řidičům patří naše uznání a poděkování za přispění k dobrému jménu naší společnosti dlouhodobě zodpovědným a spolehlivým výkonem své náročné profese, kterou vykonávají s velkou profesionalitou ve složitých podmínkách současného stále náročnějšího městského provozu provázeného mnohdy bohužel i rostoucí agresivitou a bezohledností některých dalších účastníků silničního provozu," uvedl František Meduna z Dopravního podniku města Hradec Králové.

S řidiči „milionáři" se může veřejnost i nadále běžně setkávat v našich autobusech a trolejbusech naše společnost je hrdá na to, že máme k ve svém kolektivu tak kvalitní řidiče řidiče, na které se naši cestující mohou plně spolehnout. Pevně doufáme, že získaná ocenění budou trvale motivovat k bezpečné a ohleduplné jízdě i další řidiče naší společnosti. Všem řidičům upřímně gratulujeme a zároveň přejeme mnoho zdaru a šťastných dojezdů i do dalších let. Tradiční ocenění řidičů, kteří bezpečně vozí cestující v královéhradecké dopravě, proběhlo před dispečinkem MHD v sídle společnosti.