DŮM OD DOMU chodily o víkendu desítky skupinek tří králů, které po obcích na Hradecku vybíraly peníze na Tříkrálovou sbírku organizovanou Českou katolickou charitou. Se zpěvem se u dveří domů zastavili také sourozenci Záhoříkovi z Dohalic (na snímku) a za peněžní příspěvek předali lidem svěcený cukr a kapesní kalendář

 

Vdobě svátku Tří králů (6. ledna) tak budou do domácností, institucí a po ulicích naší republiky chodit skupinky tří králů skoledou aprosit opříspěvky do kasiček Charity ČR. Hradeckým koledníkům požehná biskup Mons. Dominik Duka OP vpondělí 7. 1. v8 hod. vkatedrále Sv. Ducha. Koledníci zPardubicka dostanou požehnání na cestu již večtvrtek 3. 1. v 15 hod. vkostele Zvěstování Panny Marie. VPoličce aPardubicích povedou průvod koledníků městem tři králové na koních (5.1. Polička, 6.1. Pardubice). VKutné Hoře znovu ožije vánoční příběh vpředstavení živého betlému (3.1.). Na mnoha místech zazní tříkrálové koncerty (5.1.-Česká Třebová, Nové Město n. Met., 6.1.-Litomyšl, Přelouč, Ústí n. O., 9. a13.1.-Pardubice). Onejkrásnější betlém a kostým krále/královny se bude soutěžit vPardubicích, kde budou také probíhat tradiční Tříkrálové dny vDomě techniky (3.–13.1.).

 

„Koledníci budou lidem opět rozdávat drobné dárky, kalendáříky a cukříky. Příspěvky budou vybírat do úředně zapečetěné pokladničky slogem Charity ČR a vedoucí každé skupinky bude mít průkazku Charity Česká republika“, uvedla Bc. Alena Lorencová, koordinátorka Tříkrálové sbírky zDiecézní charity Hradec Králové. „V roce 2007 vyšlo vnašem regionu do ulic více než 19 stovek skupinek tří králů, kteří vykoledovali téměř 8 mil. korun“, připomněla Lorencová.

Tříkrálová sbírka oživuje dávnou tradici koledování na Tři krále a současně nabízí občanům možnost podílet se na péči o potřebné vnouzi, kterým pomáhají naše charity. Například koledníci vČerveném Kostelci budou vybírat příspěvky na zdravotnické pomůcky pro klienty Hospice Anežky České a Domova sv. Josefa v Žirči pro nemocné roztroušenou sklerózou. VHradci Králové aokolí budou občané přispívat na podporu Domova pro matky sdětmi, ošetřovatelské apečovatelské služby aPoradny pro lidi vtísni, která pomáhá mj. obětem domácího násilí. Na Pardubicku, Ústecko-Orlicku av mnoha dalších regionech budou koledníci vybírat příspěvky na podporu domácí pečovatelské aošetřovatelské služby pro nemocné, seniory azdravotně postižené.

Podrobný přehled záměrů našich charit pro Tříkrálovou sbírku 2008 a také přehled koledování a doprovodných akcí letošní sbírky najdete vpřílohách tiskové zprávy.

Tříkrálovou sbírku již tradičně podporuje Nadace České spořitelny, generální partner Charity Česká republika. Upozornění na sbírku se opět objeví také na bankomatech České spořitelny, ze kterých budou moci lidé přímo zasílat dar do Tříkrálové sbírky. Tuto dobročinnou akci bude možné podpořit iprostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777.

Letos Charita ČR pořádá pro koledníky, jejich doprovod a příznivce sbírky také Koncert Tříkrálový 2008, který se uskuteční v neděli 6. 1. v 17 hod. v Městském divadle Brno. Na tomto koncertu, který bude přenášet v přímém přenosu ČT1 a ČRo 1-Radiožurnál, vystoupí mj. Peha, Ewa Farná, Petr Kolář a další. Více informací na www.trikralovasbirka.cz a www.charita.cz.


Oblastní charity (OCH) a farní charity (FCH) vkrálovéhradecké diecézi:

OCH Červený Kostelec -zdrav. pomůcky pro Hospic Anežky České

-polohovací el. postele a antidekubitní matrace pro Domov sv. Josefa vŽirči

-dovybavení domu spečovatelskou službou

FCH Dolní Újezd -nákup kompenzačních pomůcek a zdrav. materiálu a provoz

Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby

FCH Dvůr Králové n.L. -provoz Občanské poradny

-provoz Nízkoprahového zařízení Střelka ve Dvoře Králové n.L.

-příspěvek na provoz osobní asistence ve Dvoře Králové n.L.

-pomoc potřebným v zahraničí

OCH Havlíčkův Brod -příspěvek na rekonstrukci objektu pro charitní projekty

-nákup pomůcek pro domácí hospicovou péči

-přímá pomoc lidem vregionu

FCH Hlinsko -provoz Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

FCH Hostinné -provoz Charitní pečovatelské služby a nákup zdrav. pomůcek

OCH Hradec Králové -provoz a vybavení Domova pro matky sdětmi

-provoz a vybavení Charitní ošetř. a pečovatelské služby

-provoz a vybavení Poradny pro oběti domácího násilí a pro lidi v nouzi

FCH Chrudim -provoz a nákup zdrav. pomůcek pro Charitní ošetřovatelskou

a pečovatelskou službu

-provoz a nákup materiálu pro Občanskou poradnu

-pomoc potřebným v zahraničí

OCH Kutná Hora -příspěvek na výstavbu Klubu Atrium - centrum denních

služeb pro seniory

-provoz Dobrovolnického centra

FCH Litomyšl -příspěvek na provoz domácí péče

-příspěvek na nákup speciálně upraveného vozidla pro přepravu

zdravotně postižených osob

-přímá pomoc lidem vregionu

-pomoc potřebným v zahraničí

FCH Náchod -provoz a vybavení Domu na půli cesty vNáchodě

-provoz a vybavení Domova pro matky sdětmi vNáchodě

-přímá pomoc lidem vregionu

FCH Neratov -nákup zdrav. a rehabilitačních pomůcek pro půjčovnu vLetohradě

FCH Nové Hrady -provoz Denního centra mládeže

-provoz sociálně terapeutické dílny

-provoz Charitní pečovatelské služby

-příspěvek na provozní náklady vzdělávacího programu pro lidi

smentálním a těžkým zdravotním postižením

Nové Město n.M. -provoz a vybavení Nové naděje vNovém Městě n.M.

OCH Pardubice -nákup zdrav. pomůcek a provoz domácí péče vregionu

OCH Polička -vybavení a provoz nové terapeutické dílny-prodejny pro osoby

sduševním onemocněním a osoby smentálním postižením

-nákup zdrav. a rehabilitačních pomůcek pro středisko domácí péče

-přímá pomoc sociálně slabým lidem vregionu

-pomoc potřebným vzahraničí

CH Přelouč -provoz střediska sociálních služeb

-provoz Mateřského centra Přelouč

-nákup hudebních nástrojů pro nízkoprahové zařízení vPřelouči

-pomoc potřebným vzahraničí

FCH Rychnov n.K. -příspěvek mentálně postiženým ve Stacionáři sv. Františka

-přímá pomoc soc. slabým rodinám svíce dětmi a rodinám

spostiženým dítětem

-nákup zdrav. pomůcek do půjčovny

-pomoc potřebným v zahraničí

FCH Studenec -nákup zdrav. pomůcek do půjčovny

OCH Trutnov -nákup zdrav. pomůcek pro zdravotně postižené a seniory

vrámci půjčovny při Charitní ošetřovatelské službě

-provozní náklady na osobní asistenci

FCH Třebechovice p.O. -příspěvek na vybavení a provoz Hospice Anežky České

-příspěvek na vybavení a provoz Charitní pečovatelské služby

-pomoc potřebným v zahraničí

OCH Jilemnice -vybavení a provoz mateřského centra, občanské poradny,

humanitárního skladu a sociálního šatníku

OCH Jičín -provoz a vybavení Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

OCH Ústí n.O. -provoz Občanské poradny

-provoz Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

-vybavení a provoz Centra pro děti a mládež

-provoz pečovatelské služby vDomu pokojného stáří

-provoz a vybavení Mateřského centra vHorní Sloupnici

-přímá pomoc sociálně slabým rodinám a lidem tělesně postiženým

-pomoc potřebným vzahraničí