Letošní koledování začalo již o víkendu 3. a 4. ledna, další skupinky koledníků se vypravily 6. ledna a zhruba polovina obcí uskutečnila sbírku o víkendu 10. a 11. ledna.

Počasí neodradilo, zněly i nástroje

Jeden den bylo deštivo a koledníci měli zmáčené koruny, druhý den jim je zase silný vítr strhával z hlavy. První lednovou sobotu jim pro změnu pořádně mrzly prsty i nosy, ale nikdo to nevzdal a nenechal se odradit. Odměnou jim byla milá přijetí, nachystaná výslužka, vlídné slovo a peníze do kasičky.

Ani v Hradci Králové neodcházely děti prázdnou. V obchodech dostávaly dobroty, jinde jim zase v kancelářích uvařili čaj. Děti zpívaly koledu, rozdávaly cukříky a kalendáře, ti odvážnější hráli i na hudební nástroje. Nejvíce zněly flétny, objevily se i kytary, harmonika a v Hradci Králové dokonce i klarinet.

Bohoslužba a žehnání biskupa v katedrále

V krajském městě bylo vypraveno tradičně nejvíce skupinek. Po slavnostní bohoslužbě, která se konala v katedrále sv. Ducha a po požehnání biskupem královéhradeckým Mons. Janem Vokálem se králové s radostí rozešli do ulic města.

Úterý však patřilo i králům v Nechanicích, Stěžerách, Smidarech, Červeněvsi, Chotělicích, Novém Městě, Kosičkách, Kosicích, Skřivanech, Chlumci nad Cidlinou a Novém Bydžově.

Ve víkendových termínech se uskutečnila Tříkrálová sbírka v těchto obcích: Divec, Dohalice, Černilov, Černožice, Holohlavy, Hubíles, Hořiněves, Chuděřice, Levín, Libřice, Lučice, Luková, Libčany, Librantice, Lhota pod Libčany, Lovčice, Lochenice, Kratonohy, Káranice, Kladruby, Klamoš,  Máslojedy, Mlékosrby, Mžany, Obědovice, Olešnice, Pamětník, Radostov, Smržov, Stará Voda, Stračov, Sadová, Skřivany, Vysoká nad Labem, Smidary, Štít, Žíželeves, Želí a také ve Smiřicích. Letos poprvé se připojily Babice, Barchov, Krásnice, Králíky, Myštěves, Nepolisy, Praskačka, Písek, Petrovice, Převýšov, Podoliby, Sedlice, Sloupno, Urbanice, Vlčkovice, Zadražany a Žižkovec.

Poděkování nejen za dary nesmí chybět

Děkujeme za pomoc s organizací vstřícným starostům a starostkám, zastupitelům, úřednicím úřadů. Děkujeme rodičům dětí, také ochotným a hodným lidem z obcí, kteří se starali o děti, děkujeme průvodcům a hlavně – děkujeme malým i velkým koledníkům. Veliké upřímné díky!

Zvláštní poděkování patří Marii Křepelové z Chlumce nad Cidlinou, která vdechla Tříkrálové sbírce úžasný náboj a svojí neutuchající energií dávala dohromady lidi v celém regionu kolem Chlumce nad Cidlinou i Nového Bydžova. Díky také všem duchovním, kteří uskutečnili sbírku v kostelech Královéhradeckého vikariátu.

Do Tříkrálové sbírky se v hradeckém okrese zapojila tisícovka lidí. Nadchli se pro myšlenku vnést do ulic radostné poselství Vánoc krásnou koledou, zpěvem a svojí energií. Rozhodli se pomoci i dobré věci a pomohli sehnat tolik potřebné finanční prostředky pro lidi, kterým život neukazuje vlídnou tvář.

Emoce a radost. Obchůzky žily

Sbírka celkově proběhla radostně, vesele a setkání s lidmi na ulici i v jejich domovech byla plná emocí. A nechyběly ani slzy dojetí. „Během celé sbírky jsem hovořila se všemi lidmi, kteří pomáhali s organizací, se starosty, úřednicemi, průvodci, rodiči a i dalšími místními koordinátory, kteří dětem pomáhají v den sbírky, kdy jim vaří čaj, nebo pro ně dokonce chystají oběd, jako v Urbanicích. Všude bylo plno milého vyprávění, hezkých historek, v řadě obcí si děti zamlouvaly koledu už i na další rok. Lidé sbírkou žili, pomáhali jejímu zdárnému průběhu i výsledku a také ji hezky prožili. Všichni jsme jim věční a všem  moc děkujeme," řekla koordinátorka Tříkrálové sbírky Petra Zíková.

Sto deset hradeckých kasiček včetně všech farních bylo řádně zapečetěno úřednicí Magistrátu města Hradec Králové. Dalších 120 kasiček bylo rozvezeno a všechny byly řádně zapečetěny úředníky městských i obecních úřadů. Stejně tak tomu bylo i při otevírání kasiček a počítání. Všechny byly přepočítané za přítomnosti pracovníka úřadu dané obce či města, byl vyplněný protokol o rozpečetění a peníze byly předány Oblastní charitě. Děkujeme vám.

Ředitel charity slovy chvály nešetřil

„Dovolte mi upřímně poděkovat všem dobrým lidem, kteří pomohli s organizací tak rozsáhlé akce. Bez této nezištné pomoci by se sbírka v tak velkém rozsahu nemohla nikdy uskutečnit. Dovolte mi poděkovat všem malým i velkým králům a královnám, kteří chodili po ulicích s kasičkou. Bez vaší pomoci a ochoty, bez vaší zarputilosti a odhodlání by se nám nikdy nepodařilo zajistit sbírku v tak velikém počtu obcí a nikdy bychom zároveň nesehnali tolik potřebné finanční prostředky. Dovolte mi poděkovat všem, kteří přispěli do kasiček. Ceníme si každého daru. I když v mnoha domácnostech není finanční situace jednoduchá, lidé byli otevřeni k pomoci a dobročinnosti. Každý dal, jak mohl. Děkuji vám. Díky lidskosti, solidaritě a důvěře v naší práci budeme moci i letos podpořit projekty, které se nám nedaří financovat z jiných zdrojů, a které jsou přesto nedílnou a nezpochybnitelnou součástí sociálních služeb poskytovaných naší charitou. Tříkrálová sbírka není jen o penězích. Tradiční symboliku mělo koledování především v nemocnicích, domovech důchodců, školách, mateřských školách a v dalších podobných zařízeních se seniory. Než vybrat peníze, bylo právě v těchto případech mnohem důležitější potěšit, popřát, zazpívat," řekl ředitel Oblastní charity Hradec Králové Václav Hrček.

Akci podpořila dlouhá řada lidí

Uspořádat Tříkrálovou sbírku se daří především díky podpoře škol, účasti ochotných dětí, žáků, studentů, díky podpoře a pomoci jejich rodičů a díky mnoha příznivcům a dobrovolníkům.

Oblastní charita Hradec Králové děkuje zejména studentům, pedagogům a ředitelům hradeckého Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína, Gymnázia Boženy Němcové, Základní a mateřské školy Jana Pavla II., Základní školy Jiráskovo náměstí, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Základní školy Plotiště nad Labem.

Poděkování patří i mimohradeckým školám – Obchodní akademii, Střední odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Stěžery, Základní škole Stěžery, Vyšší odborné škole a Střední odborné škole Jana Maláta Nový Bydžov, Základní škole Palackého Nový Bydžov, Základní škole Kozelkova Chlumec nad Cidlinou, Základní škole Libčany, Základní škole Smidary, Základní škole Nechanice, Základní škole Skřivany, Základní škole Kosičky, Základní škole v Novém Městě. Děkujeme i dětem ze Smiřic ze základní školy. Děkujeme také skautům ze Skautského střediska sv. Jiří v Hradci Králové a Skautskému oddílu Sluníčka Lochenice.

Díky patří také primátorovi Hradce Králové, starostům obcí a měst, úředníkům, obyvatelům obcí a měst zapojených do sbírky, pracovníkům ČSOB, dobrovolníkům, pracovníkům Oblastní charity HK, médiím – zejména Hradeckému deníku, týdeníku Radnice, provozovatelům internetových stránek a Českému rozhlasu Hradec Králové za propagaci a samozřejmě všem dárcům, kteří přispěli jakoukoli částkou, ať už do některé z 230 tříkrálových pokladniček, nebo jiným možným způsobem.

Získané peníze pomohou projektům

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2015 určený pro Oblastní charitu Hradec Králové bude použit na rozvoj následujících projektů: Středisko rané péče Sluníčko, které poskytuje v rámci Královéhradeckého kraje služby rodinám pečujícím doma o děti s postižením v raném věku; na domácí hospicovou péči, která umožňuje umírajícím lidem a jejich blízkým strávit poslední chvíle společně v domácím prostředí; dále na poradenství pro oběti domácího násilí a lidi v nouzi. Třetina z celkového výtěžku je určena na humanitární projekty Charity České republiky, a to jak na pomoc lidem v nouzi u nás, tak i v zahraničí.

Děkujeme vám za důvěru.

Petra Zíková, Oblastní charita Hradec Králové