Letos v lednu se na Hradecku vybralo 661 888 korun. „Musím zaklepat, že každý rok je výtěžek větší. Je to také tím, že se přidávají nové obce. Letos jich bude zase o něco více," uvedla Petra Zíková, koordinátorka dobrovolníků Oblastní charity.

K dobré věci se přidaly letos například obce Praskačka, Urbanice,  Nepolisy, Písek, Sloupno, Barchov či Babice.

Koledovat bude dvě stě čtyřicet kasiček

Ve čtvrtek pracovníci charity zapečetili 110 kasiček pro Hradec Králové a farnosti. Kasičky, které dostanou koledníci v obcích mimo krajskou metropoli, zapečetí vždy starostové společně s charitou. Těch je zhruba sto třicet.

„Děláme to tak kvůli transparentnosti. Stejně tak po sbírce všechny rozpečetíme se zástupci obcí," dodala Zíková. Sbírka se už v ulicích měst a obcí koná po šestnácté. Kasičky po koledě zůstanou na obecních úřadech, kde se spočítá výtěžek.

Koledníci budou chodit od 3. do 11. ledna 2015. V Hradci Králové je potkáte v ulicích  6. ledna. Pokud je potkáte dříve nebo déle, obraťte se na policii, s největší pravděpodobností to jsou totiž podvodníci.

„Kasičky jsou řádně označeny, mají pečeť a razítko s podpisem. Průvodci mají průkazky. Všichni mají v taškách o povolení sbírky, o které ví také starostové v obcích.

Výtěžek z třiceti procent putuje do Střediska rané péče Sluníčko, stejnou část dostane služba Poradenství pro oběti domácího násilí  a lidi v nouzi, pětatřicet procent pak získá domácí hospicová péče.

Zbylých pět procent je určeno pro humanitární projekt Diecézní katolické charity Hradec Králové - pomoc v Indii.