Výtěžek sbírky je určený pro rodiny pečující doma o dítě s postižením a pro služby týkající se domácí hospicové péče. Organizátorem finanční sbírky je tradičně Oblastní charita Hradec Králové.