Objevit by se měli v Černilově, Černožicích, Dohalicích, Hvozdnici, Libčanech, Mžanech, Sadové, Smiřicích, Stračově a v Želí. Před cestou jim už v úterý požehnal v královéhradecké katedrále svatého Ducha biskup Dominik Duka. Kdo chce, bude tak mít možnost přispět Charitě Česká republika do zapečetěných kasiček. Vloni se celkem vybralo téměř 61 milionů korun. (red)

ZÁMĚRY PRO TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2009

Diecézní katolická charita Hradec Králové

OCH Červený Kostelec
* přístrojové vybavení, zdravotnické pomůcky a materiál pro Hospic Anežky České
* vybavení pokojů a instalace odvětrávání koupelen pro Domov sv. Josefa v Žirči
* dovybavení domu s pečovatelskou službou
* nákup zdravotnických pomůcek pro domácí hospicovou péči

FCH Dolní Újezd
* nákup kompenzačních pomůcek, zdravotnického materiálu a provoz Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby

FCH Dvůr Králové n.L.
* nákup materiálu a vybavení Občanské poradny Dvůr Králové nad Labem
* provoz Nízkoprahového zařízení Střelka ve Dvoře Králové n.L.
* kompenzační pomůcky pro handicapované klienty osobní asistence ve Dvoře Králové n.L.
* provoz a vybavení Občanské poradny v Hořicích v Podkrkonoší

OCH Havlíčkův Brod
* rekonstrukce topení v Mateřském centru Ledňáček
* nákup automobilu a speciálních pomůcek pro Domácí hospicovou péči v regionu
* přímá pomoc lidem v regionu

FCH Hlinsko
* provoz Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

FCH Hostinné
* dovybavení prádelny a provoz Charitní pečovatelské služby

OCH Hradec Králové
* provoz a vybavení Domova pro matky s dětmi
* provoz a vybavení Charitní pečovatelské služby
* provoz a vybavení Poradny pro oběti domácího násilí a pro lidi v nouzi

FCH Chrudim
* provoz a nákup zdrav. pomůcek a materiálu pro Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu
* provoz a nákup materiálu pro Občanskou poradnu
* přímá pomoc sociálně slabým v regionu

OCH Kutná Hora
* příspěvek na výstavbu Klubu Atrium - centrum denních služeb pro seniory
* provoz Dobrovolnického centra v Čáslavi
* příspěvek na volnočasové aktivity a předškolní klub pro děti v Čáslavi
* provoz a vybavení Mateřského centra Kopretina

FCH Litomyšl
* příspěvek na provoz domácí péče
* příspěvek na nákup automobilu pro Charitní pečovatelskou službu
* přímá pomoc lidem v regionu

FCH Náchod
* provoz a vybavení Domu na půli cesty v Náchodě
* provoz a vybavení Domova pro matky s dětmi v Náchodě
* provoz a vybavení Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby
* přímá pomoc lidem v regionu

FCH Neratov
* vybavení pro práci s klienty Chráněného bydlení

FCH Nové Hrady
* nákup vybavení, materiálu a provoz projektu Sociálně pracovní integrace pro postižené

Nové Město n.M.
* provoz Nové naděje v Novém Městě nad Metují
* podpora humanitárních projektů DCH HK v Indii

OCH Pardubice
* nákup zařízení a provoz domácí hospicové péče v regionu
* rekonstrukce objektu respitního zařízení v Třebosicích

OCH Polička
* příspěvek na nákup automobilu pro Charitní ošetřovatelskou službu
* vybudování úložných prostor pro charitní střediska
* pomoc potřebným v zahraničí

CH Přelouč
* nákup vybavení, kompenzačních pomůcek a provoz střediska sociálních služeb v regionu
* vybavení a provoz Rodinného centra
* nákup vybavení a provoz nízkoprahového zařízení v Přelouči
* pomoc potřebným v zahraničí

FCH Rychnov n.K.
* příspěvek mentálně postiženým ve Stacionáři sv. Františka
* přímá pomoc soc. slabým rodinám s více dětmi a rodinám s postiženým dítětem
* podpora lidí v nouzi v regionu
* nákup zdrav. pomůcek do půjčovny v Dobrušce

FCH Studenec
* nákup zdrav. pomůcek do půjčovny

OCH Trutnov
* nákup zdrav. pomůcek pro zdravotně postižené a seniory v rámci půjčovny při Charitní ošetřovatelské službě
* provozní náklady na osobní asistenci

FCH Třebechovice p.O.
* příspěvek na vybavení a provoz Hospice Anežky České
* příspěvek na vybavení a provoz Charitní pečovatelské služby
* pomoc potřebným v zahraničí

OCH Jilemnice
* vybavení a provoz mateřského centra, občanské poradny, humanitárního skladu a sociálního šatníku

OCH Jičín
* provoz a vybavení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
* příspěvek na provoz Charitní pečovatelské služby Kopidlno-Libáň

OCH Ústí n.O.
* nákup vybavení a provoz Občanské poradny
* provoz Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby
* vybavení a provoz Centra pro děti a mládež
* provoz pečovatelské služby v Domu pokojného stáří
* provoz a vybavení Rodinného centra v Horní Sloupnici
* přímá pomoc sociálně slabým rodinám a lidem tělesně postiženým
* pomoc potřebným v zahraničí
* nákup kompenzačních pomůcek pro regionální půjčovnu

OCH - Oblastní charita
FCH - farní charita