Do ulic v Černilově se v sobotu s dospělým doprovodem vydalo sedmnáct dětských koledníků, kteří rozděleni do pěti skupin obcházeli obec až do setmění. Po rozpečetění kasiček z nich organizátoři za dohledu zástupce obce vyndali 33 tisíc korun. Pro představu, v roce 2004, kdy nad sbírkou převzala patronát obec, to bylo 22 222 korun, o rok později 33 tisíc, v roce 2006 sbírka v Černilově vynesla 35 tisíc a vloni 34 tisíc korun.

„Vybrané peníze předáme Oblastní charitě Hradec Králové, která je poskytne na projekty pomáhající lidem v nouzi,“ uvedl koordinátor černilovské Tříkrálové sbírky Vojtěch Šůstek. Podle charity to bude na hradecký domov pro matky s dětmi, charitní pečovatelskou službu v krajském městě a na poradenství pro lidi v nouzi a oběti domácího násilí.

Se získáváním koledníků neměli v Černilově problémy. „Jsou to většinou školní děti, které to baví a je to pro ně zážitek,“ vysvětlil Šůstek.

Nejmladším koledníkem byla v sobotu v Černilově čtyřletá Ema Žárská. Na cestu od domu k domu se z fary vydala za doprovodu šestileté Báry Žárské, stejně staré Magdy Sovákové, čtrnáctileté Kateřiny Kupkové a dospělého dohledu. (čer)