„Do Tříkrálové sbírky se v hradeckém okrese zapojila více než tisícovka koledníků a průvodců, kteří s nadšením vnesli do ulic myšlenku radostného poselství Vánoc krásnou koledou, zpěvem a svojí energií a kteří pomáhali dobré věci ve prospěch těch, kteří potřebují zdravotní a sociální pomoc naší hradecké Oblastní charity. Do kasiček vložilo své dary několik tisíc obyvatel našeho okresu, sbírku podporovali školy, pedagogové, rodinní příslušníci koledníků, duchovní a další a další dobrovolníci. Jsem vděčný za tak nečekaně velkou finanční podporu," poděkoval ředitel Oblastní charity Hradec Králové Václav Hrček.

Výtěžek poputuje mimo jiné také na rozvoj Střediska rané péče Sluníčko, domácí hospicovou péči a Charitní pečovatelskou a Charitní ošetřovatelskou službu odborné terénní péče poskytované v domácím prostředí.