Za přítomnosti čelních představitelů města a kraje dne 27. dubna odemkne primátor města ing. Otakar Divíšek vstup do královéhradecké dominanty - renesanční Bílé věže a tím symbolicky otevře nastupující turistickou sezónu.

„Rádi bychom oživili pro návštěvníky historické prostory věže a nabídli jim alternativu při stoupání na vrchol v podobě výtvarných artefaktů, které tvoří studenti Katedry výtvarné kultury UHK, říká Daniela Manďáková, ředitelka Informačního centra.

Slavnostní aktu odemčení bude od 17:00 předcházet ukázka z připravovaných komentovaných prohlídek Mgr. Jan Jakla “Po stopách architektů Kotěry a Gočára“, které budou letos nově nabízeny v informačním centru.

Následovat bude prohlídka ojedinělé restaurované malby v Beuronském stylu v budově rektorátu Univerzity Hradec Králové, která se do budoucna zpřístupní i veřejnosti.

Další část slavnostního programu bude probíhat přímo v prostorách Bílé věže. Pro návštěvníky je připravena vernisáž Studentského výtvarného salónu. Studenti oboru výtvarné kultury královéhradecké univerzity s vedoucím ročníku Štěpánem Málkem instalovali svá díla do jednotlivých pater věže tak, aby co nejvíce podtrhli její nezaměnitelný genius loci. Na samém vrcholu čeká hosty nevšední divadelní zážitek, ukázka ze Scénických prohlídek Bílé věže, které od loňského podzimu připravuje občanské sdružení Poco a poco animato.

Celý projekt vznikl na základě spolupráce Statutárního města Hradec Králové, Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti, s.r.o, Informačního centra Hradec Králové, Univerzity Hradec Králové, VOŠ CR v Hradci Králové, firmy Nukleus HK, Poco a poco animato o.s. a NOC.FRONT.ART o.s. Turistická sezóna by neměla být otázkou pouze několika letních měsíců, naopak se počítá i se slavnostním přivítáním zimní turistické sezóny.

Ing. Daniela Manďáková

Martina Erbsová