Zájemce seznámí s vlastnostmi bakterií, které nejsou jen nebezpečnými patogeny, ale je mezi nimi i řada druhů, které jsou člověku prospěšné. Mnoho z nich žije v lidském těle nebo na jeho povrchu a jsou pro nás tak důležité, že bychom bez nich nemohli normálně fungovat.

Téma patří mezi nejrychleji se rozvíjející vědní obory v biologii. Přednáška (středa, 17) se uskuteční na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové.