Každý všední den se mohou zájemci zúčastnit podvečerního setkání v klubovně Hvězdárny barona Artura Krause. Průvodcem bude při všech přednáškách předseda Astronautické sekce České astronomické společnosti a vedoucí Odboru vzdělávání České kosmické kanceláře Milan Halousek.

Současně se v klubovně hvězdárny uskuteční výstava knih s kosmonautickou a astronomickou tematikou.

„Vstupné bude dobrovolné a připravena bude soutěž o nejvěrnějšího hosta. Vylosovaní návštěvníci s největším počtem účastí na akcích kosmického týdne obdrží drobné upomínkové předměty,“ řekl Milan Halousek.

V pondělí v osmnáct hodin zahájí program kosmického týdne přednáška na téma Ženy v kosmu.

„Do aktivit Světového kosmického týdne se každoročně v České republice zapojují desítky hvězdáren, škol či klubů. Loni se akce zúčastnilo přes deset tisíc návštěvníků. Hlavním úkolem je informovat veřejnost o výhodách, které jim přináší kosmický výzkum či přivést děti k zájmu o poznání kosmu a ukázat jim, že kosmounautika je zajímavý obor,“ uvedl Milan Halousek.

„Tématem letošního týdne je výzkum vesmíru. Ten může mít mnoho podob – od vědeckého bádání až po kolonizaci vesmíru. Vesmír může být totiž do budoucna pro lidi zdrojem energie a surovin, ale i místem pro lidskou expanzi,“ dodal Halousek.

Česká republika se Světového kosmického týdne účastní od roku 2002.

Letošní ročník je významný, protože je to právě třicet let, co se kosmického letu zúčastnil první československý kosmonaut Vladimír Remek.

Lukáš Dubský