Návštěvníci si mohli prohlížet, ale i nakupovat sklářské a hrnčířské výrobky, které zhotovily „zlaté české ručičky." O příjemnou atmosféru se starala od dopoledne i hudební vystoupení. V neposlední řadě bylo myšleno i na potřebné občerstvení.