„Na tyto prožitkové pobyty jezdíme již čtvrtým rokem. Pokaždé se snažíme studentům názorně ukázat jeden z fragmentů života v dobách socialismu. Letos si mohli vyzkoušet, jak vypadala výuka jednotlivých předmětů včetně těch, které už neexistují. Také si prožili, jak bylo obtížné dostat se na vysokou školu,“ vysvětlil Luboš Hodný, jeden z kantorů, kteří se na přípravě „socialistického tábora“ podíleli.

Třídenní mumraj plný dřívějších hesel, svazáckých prací a sledování dobových zpráv vyvrcholil prvomájovou manifestací. Studenti v dobových kostýmech si vyrobili vlastní alegorické vozy a s hesly „Ať žije První máj“ a „Se Sovětským svazem na věčné časy“ ukončili třídenní pobyt v reálném socialismu.

Nervózně postávající hloučky natěšených studentů spolu se svými kantory vyčkávají na první tóny hudby značící zahájení prvomájového průvodu, oslav Svátku práce. O desítky let zpět do 70. let minulého století se přenesli studenti gymnázia J. K. Tyla, kteří strávili tři dny v době socialismu.
„Studenti si mohli vyzkoušet, jak to skutečně v dobách minulých vypadalo a fungovalo,“ vysvětlila Milena Hálková, zástupkyně ředitele, která si zahrála zástupkyni z ústředního výboru KSČM.

Právě prvomájová manifestace byla vyvrcholením pobytu v táborové osadě v Podkrkonoší. Dítka dělnických tříd, rolníci i pracující inteligence. Ti všichni se šešli, aby prvomájovou manifestací oslavili Svátek práce socialistického lidu.

Alegorické vozy kroužily náměstím, projížděly před tribunou, na níž stály zástupci svazáckých organizací a zástupci ústředního výboru KSČM, kteří průvodu mávali.
„Poctivě pracuji jako předseda celoškolské organizace socialistického svazu mládeže a za ocenění, které jsem získal od představitelů ústředního výboru KSČM jsem nesmírně rád a cením si ho,“ pronesl Tomáš Jarkovský. Poznamenal, že spolu se soudruhy svazáky pracují na kulturním rozvoji života mladých lidí a své ocenění nepovažuje za osobní úspěch, nýbrž za docenění usilovné práce celé organizace.
Při návratu svých myšlenek do současnosti uvedl, že „je to výborný způsob výuky a zpestření. Člověk si pak uvědomí, jak to mohlo vypadat“.