Kraj již rozdělil zhruba třem stům žadatelů 48 milionů korun. O rozdělení dalších dvou milionů bude rozhodovat na svém zářijovém jednání krajské zastupitelstvo.

„Původně jsme vyčlenili pro žadatele v tomto programu 45 milionů korun. V průběhu roku se nám ale podařilo tuto částku navýšit o dalších pět milionů z výsledku hospodaření za rok 2007,“ řekl náměstek hejtmana Helmut Dohnálek. Při letošním rozdělování dotací kraj upřednostnil projekty na opravy místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a úpravy veřejných prostranství. Dále rozdělil finanční prostředky například na výstavbu a rekonstrukce základních a mateřských škol, víceúčelových sportovišť a dětských hřišť.

Půl milionu korun kraj poskytl například na výstavbu silnice ve Zdelově, 240 tisíc korun na rekonstrukci Základní a mateřské školy v Radimi a téměř 350 tisíc korun na výměnu vytápění a oken v Mateřské školce Petrovice.

Zkušenosti z předchozích let dokazují, že program obnovy venkova je velmi žádaný. Počet žádostí a požadovaných financí převyšuje několikanásobně objem finančních prostředků, které může kraj v programu vyčlenit. Z tohoto důvodu tak není vždy možné uspokojit nároky všech žadatelů z řad obcí. „Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury letos udělal průzkum mezi starosty všech obcí s rozšířenou působností. Potvrdili, že mají zájem na tom, aby program nadále pokračoval,“ uvedl Dohnálek.

Finanční prostředky z programu obnovy venkova slouží na obnovu a údržbu venkovské zástavby, občanské vybavenosti, k rozvoji infrastruktury, ke kompletní úpravě veřejných prostranství a místních komunikací, k realizaci integrovaných projektů venkovských mikroregionů, vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice a v neposlední řadě ke kofinancování projektů realizovaných s účastí zahraničních finančních fondů. Informace o jednotlivých dotačních titulech na rok 2008 kraj průběžně zveřejňuje na svých webových stránkách.

Finance z programu pomohly řadě obcí k úspěchu v soutěži Vesnice roku. Letos ocenění Zlaté stuhy získala obec Bukvice, Modrou stuhu za společenský život obdržely Batňovice, Bílou stuhu za činnost mládeže Vlkov, Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí Konecchlumí a Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obec Pohoří. Slavnostní ocenění obcí se uskuteční 23. srpna v Bukvici za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje Pavla Bradíka.