Pod hradeckými hradbami se obnoví část vodního příkopu. Nebude sloužit k ochraně města, ale k chytání ryb.

Nová hradecká atrakce vznikne v prostoru mezi vstupem na schodiště Bono publico a Palácem Komenium v ulici Komenského. „Na pozemku vznikne velká nádrž s vodou a rybami. Projektu říkáme rybářská bašta, jelikož byl rigol právě na trase bašty,“ popsal svůj záměr majitel pozemku Róbert Nemeček a doplnil, že rigol zaplní nejspíš líni.

Zájemci si budou moci rybu sami ulovit, a to tradiční metodou na bambusový prut. Vybojovanou rybu lidem na místě i zabijí a připraví ke konzumaci.

Část hradeckého rigolu se obnoví do historické podoby za použití autentických materiálů, nejspíš cihly a kamene. A původní podobu příkopu by měly doplnit právě i ryby. Podle Róberta Nemečka totiž existují důkazy, že ryby dříve v rigolu opravdu byly. K vybudování nádrže se ale použijí současné technologie, aby se udělala kvalitní izolace a voda neznehodnotila hradby nebo vedlejší dům.

Socha rybáře

Na obnovený rigol u Bona publica bude dohlížet socha prostého rybáře. „Měla by připomenout rybáře, kterým měšťanstvo umožnilo proražení hradby za účelem přístupu k Orlici,“ vysvětlil Róbert Nemeček a doplnil, že socha bude ze dřeva nebo se bude jednat o odlitek.

Příprava bašty pro rybáře je v plném proudu. „Máme hotovou projektovou dokumentaci a v nejbližších dnech budeme žádat o územní a stavební povolení,“ prozradil Róbert Nemeček. Chtěl by, aby se rigol obnovil ještě letos.