„Počty mobilních jízdenek od začátku jejich provozu každý měsíc narůstají a přesvědčují nás o trvalém zájmu cestujících o novou možnost úhrady jízdného," říká Miloslav Kulich, ředitel Dopravního podniku města Hradce Králové

Během prázdnin se dá předpokládat výrazná změna ve složení cestujících. „Dovolené, turisté a počasí, které přeje cyklistice či pěšímu přemisťování, a další aspekty dávají tušit celkově nižší počet přepravovaných osob v MHD. Další nárůst provozu mobilních jízdenek tak pravděpodobně nastane zase až na podzim," přemýšlí o dalším vývoji Miloslav Kulich.

Dopravní podnik sleduje také počty nových uživatelů, kteří v daném měsíci použili SMS jízdenku úplně poprvé. I v této skupině je patrný stálý nárůst. „Mobilní jízdenku zkoušejí další noví cestující. Jejich počet se pohybuje okolo sedmadvacet procent v každém měsíci," uvádí vedoucí marketingu dopravního podniku František Meduna.

Zajímavá je i skutečnost, že patnáct procent cestujících k objednání využívá pro hradeckou MHD originální formu prozvonění na speciální telefonní čísla – takzvanou jízdenku na zavolanou. Ta je nejpohodlnější variantou objednání jízdného zejména pro pravidelné a časté cestování. Díky této formě ušetří cestující čas, který stráví psaním textu a ušetří cenu za objednací SMS.