Se začátkem její opravy počítá ŘSD v příštím roce. To, že se podařilo k nemocnici semafory vrátit, ocenil i primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek, který v minulosti návrat signalizačního zařízení několikrát marně avizoval. Návratu semaforů k nemocnici paradoxně pomohla současná epidemická situace.

„Je dobře, že se nám ve spolupráci s fakultní nemocnicí podařilo přesvědčit Dopravní inspektorát Policie ČR a další zúčastněné strany o možnosti umístit na křižovatku provizorní semafory. Spuštěním semaforů dojde ke zlepšení dopravní situace, která je zde nyní intenzivnější, protože tudy projíždějí auta do nemocnice i nedalekého odběrového centra na covid-19. Po zřízení očkovacího centra ve fakultní nemocnici předpokládáme, že doprava v těchto místech ještě zhoustne,“ vuvedl Alexandr Hrabálek a dodal, že město nakonec upustilo od původního záměru instalovat semafory natrvalo, ty dočasné by měly na zůstat na místě do zahájení plánovaných rekonstrukcí křižovatky Mileta.

Takřak po třech letech se podařilo vrátit semafory k hradecké fakultní nemocnici.Takřak po třech letech se podařilo vrátit semafory k hradecké fakultní nemocnici.Zdroj: MMHK

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o dočasnou světelnou signalizaci, je jejich montáž, instalace a následný servis hrazen společnosti ELTODO formou pronájmu ve výši zhruba 1,2 milionu korun s DPH za jeden rok.