Zápach odpadu a výkalů není příjemný nejspíše nikomu. Taková situace nedávno nastala v jedné z lokalit v Třebši v Hradci Králové.

„Nedalo se pobývat na terase ani pořádně větrat. Zápach byl hodně cítit, protože bylo teplo,” uvedla Vendula, jedna z obyvatelek postiženého domu. Na vině byla zacpaná kanalizace dětskými vlhčenými ubrousky, které do odpadu nepatří, a mohou způsobit vážné a zbytečné problémy.

„Kanalizace slouží výhradně pro odpadní vodu a je nepřípustné, aby do tohoto systému byly odváděny jiné věci. Nejde jen o rozmělněný kuchyňský odpad, ale právě například o vlhčené dětské ubrousky,” uvedla mluvčí hradecké radnice Magdaléna Vlčková.

Vyřešit problém musí provozovatel kanalizace a ne vždy se náprava zjedná okamžitě. Obyvatelé okolí se pak musí se zápachem potýkat i několik dní. „Na dveřích domu se objevilo upozornění, aby nikdo neházel dětské ubrousky do záchodu, jinak by se situace mohla opakovat,” připomněla Vendula.

Zanesení nežádoucími věcmi může vést dokonce až k zastavení a poškození čerpadel. „Následky jsou pak velmi nepříjemné pro všechny obyvatele, dochází totiž k havárii čerpacích kanalizačních stanic. To má za důsledek vzdouvání splašků nejen v kanalizaci, ale také v domovních přípojkách a v některých případech může dojít k proniknutí splašků do povrchových toků, příkopů,” vysvětluje Magdaléna Vlčková.

Podmínky pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace stanovuje Kanalizační řád obce nebo města, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny jakostní limity odpadních vod. Například do kanalizace, odvádějící odpadní vody na čistírnu, není dovoleno vypouštět odpadní vody přes septiky a čerpat do ní žumpy.

Čistírna odpadních vod leží na levém břehu řeky Labe asi kilometr od Hradce Králové. Byla postavena v roce 1995 a do trvalého provozu byla uvedena o dva roky později. Odpadní vody z města a přilehlých lokalit jsou přiváděny stokou, která je dlouhá 5,2 kilometru a nachází se v průměrné hloubce 28 metrů pod terénem.

Problémem mohou být i drtiče kuchyňských odpadků. „Používání drtičů je možné, vnitřní kanalizace z objektu však musí být připojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu přes odlučovací zařízení, na kterém se zachytí odpady, které do sítě nepatří. Zachycené látky se pak zpracovávají jako odpady dle jejich typu,” uvádí se na stránkách Královéhradecké provozní, která má kanalizaci na starosti. Přítomnost potravinového odpadu a zbytků jídel v kanalizaci je také obrovským a snadným zdrojem potravy pro hlodavce.

Co všechno nepatří do kanalizace:

Biologický odpad (patří do kontejneru na směsný odpad)

- odpady z kuchyňských drtičů
- zbytky jídel, zbytky zeleniny, ovoce a dalších potravin
- tuky a oleje
Veškeré hygienické potřeby (patří do kontejneru na směsný odpad)
Chemikálie a další nebezpečné látky

- staré barvy, ředidla a lepidla
- kyseliny, hydroxidy, detergenty
- mazadla, oleje
- zbytky čisticích prostředků
- domácí a zahradní chemie
- obsah baterií, ropné látky
Léky (patří zpět do lékárny)