„Nejdříve jsem dělala zkoušky do Pardubic na Německý jazyk pro hospodářskou praxi, ale byla jsem první pod čarou. Kvůli nedostatku volných míst mě pak nepřijali ani do Hradce Králové, kde jsem se hlásila na obor Cizí jazyky pro cestovní ruch,“ říká 19letá Michaela z Chrudimi. Podobně jako další nepřijatí studenti však nemusí zoufat.

Obě školy chystají na přelom srpna a září 2. kolo přijímacích zkoušek. Hlavně o přírodovědné a technické, přitom velmi prestižní obory totiž nebyl v prvním červnovém kole přijímaček zájem.

Naopak na obou východočeských univerzitách byl letos největší nápor na humanitní, v praxi často stěží uplatnitelné obory, jako společenské vědy. A je také „přemanagementováno“.

Na některých oborech byl převis poptávky nad počty uchazečů, kteří budou přijati, až dvacetinásobný.

Druhé kolo přijímaček bývá ovšem také pojistkou škol kvůli velkému počtu přijatých uchazečů, kteří se dostanou na více škol a nakonec nastoupí jinam.

TERMÍNY PŘIHLÁŠEK DO 2. KOLA

Univerzita Hradec Králové

Filozofická fakulta: 22. 8. 2008
Pedagogická fakulta: 20. 8. 2008


Univerzita Pardubice bakal. studium navaz. magist. st.

Fakulta ekonomicko-správní: 31. 7. 2008 31. 7. 2008
Fakulta filozofická: 8. 8. 2008 22. 8. 2008
Dopravní fakulta Jana Pernera: 20. 8. 2008 15. 8. 2008
Fakulta chemicko-technologická: 22. 8. 2008 31. 7. 2008
Fakulta elektrotechniky a informatiky: 31. 8. 2008 15. 8. 2008