Po vzoru některých krajských škol se vydávají na pondělní krajské zastupitelstvo rodiče, studenti, učitelé i příznivci hradecké střední školy Sion High School.

Jako za nestátní školu, zcela nezávislou na rozpočtu kraje, nepřicházejí žádat o to, aby kraj školu nerušil, ani o žádné finanční prostředky či jiné závazky, ale „pouze" o souhlas s navýšením kapacity školy, který kraj nebude stát ani korunu. Škole však umožní, aby poskytovala vzdělání novým studentům. V současnosti je totiž již nad svou maximální povolenou kapacitou a nesměla by dva až tři roky přijímat studenty, což by ji značně ochromilo a mohlo by to vést k jejímu zániku.

V očekávání je i šedesát uchazečů

Již nyní v důsledku dosavadního negativního postoje kraje, zejména radní pro školství za KSČM Šormové a hejtmana France, čeká přes 60 uchazečů o dálkovou formu studia na to, zda je škola bude moci přijmout. Většinou jde o stávající učitelky MŠ, které si na základě požadavků zákona potřebují doplnit vzdělání. Zatím je škola nesmí přijmout, což pro ně má vážné důsledky, neboť pokud nenastoupí v září ke studiu, reálně hrozí, že přijdou o zaměstnání.

V této souvislosti chtějí představitelé školy se svou žádostí veřejně oslovit zastupitele a požádat je, aby namísto ideologických politických hledisek zohlednili zájmy stovek studentů a jejich rodičů i dalších uchazečů o studium na Sion High School. Chtějí zastupitele upozornit, že přestože je o tuto školu stále větší zájem studentů (přijímala jen 1/3 uchazečů), je finančně stabilní, zcela nezávislá na rozpočtu kraje a celkově se rozvíjí. Hrozí jí zásadní útlum činnosti až možný zánik – a to jen v důsledku dosavadního postoje kraje, resp. hejtmana a radní pro školství. Souhlas kraj nestojí žádné finanční prostředky a SŠ o žádné ani nežádá – je to tedy jen věcí dobré vůle a upřednostnění nepoškození školy a studentů před politikou.

Zástupci školy se po setkání v pondělí 22. června v 9.30 hodin na Pivovarském náměstí přesunou do jednacího sálu zastupitelstva, aby byli přítomni zahájení jednání, neboť žádají zastupitele o zařazení bodu týkajícího se školy na program a umožnění vystoupení představitelů školy (konkrétně Denise Doksanského, ředitele Centra Sion) před zastupiteli.

Petici již podepsalo přes 600 lidí

Zároveň chtějí zastupitelům předat petici sepsanou rodiči a dálkovými studenty, kterou v papírové formě podepsalo asi 400 lidí, a v tomto týdnu byla umístěna na internet, kde ji zatím podepsalo přes 200 lidí: http://www.petice24.com/sionhighschool.

Podle dosavadních reakcí se očekává několik desítek účastníků, přičemž část studentů s sebou plánuje přinést i vlastnoručně vyrobené transparenty (u nich vymýšleli grafiku i slogany, aniž by prošly jakoukoliv centrální autorizací). Svou účastí na zastupitelstvu nechtějí dosáhnout „jen" změny postoje vůči SŠ Sion High School, ale poukázat na přístup kraje zosobněný radní pro školství a hejtmanem vůči nestátním školám i krajskému školství obecně.

Gabriela Labská