„Důvodem je nízká atraktivita této práce, a to nemluvím pouze o platovém ohodnocení učitelů. Navíc v dnešní době existuje i spousta jiných profesních příležitostí pro absolventy pedagogických fakult,“ říká Petr Michálek.

Ani reformu školství nevidí Petr Michálek příliš růžově.

„Za dobu mého působení došlo ke spoustě pokusů o změnu stávajících systémů vzdělávání, ale k jejich účinnosti bych byl spíše skeptický. Ve většině případů je to spíše jen založený papír a prakticky se nic nezmění,“ soudí kantor, který na hradeckém gymnáziu Boženy Němcové působí už třicátý školní rok.

„Předtím jsem učil jedenáct let na Gymnáziu J. K. Tyla. Zde jsem se věnoval především fyzice, proto jsem byl rád, že na ´Boženě´ bylo více místa pro chemii,“ prozrazuje pedagog, jenž však nebyl vždy řadovým učitelem.

Má za sebou i devětadvacet let ve funkci zástupce ředitele školy.

„Na této pozici jsem byl velice rád. Na starosti jsem měl zprvu chod školy, jako rozvrhy, suplování a podobně. Postupně jsem převzal ekonomickou stránku věci, zajištění financí a zdrojů,“ vzpomíná. Ovšem náplň práce není jediné, co se za dobu jeho působení ve školství změnilo.

„Dnešní studenti jsou mnohem sebevědomější než dříve, což sebou přináší řadu výhod, ale zároveň i některé negativní stránky. Někteří nemají správně utvořenou hranici mezi svými právy a povinnostmi,“ tvrdí.

Přesto však hledí na české školství optimisticky. „Myslím si, že naše školy mají dobrou úroveň a tradici. To dokazuje i umístění našich studentů v evropském či světovém měřítku,“ říká.

V našem systému je podle něj velmi důležitá i komunikace mezi ministrem a jeho podřízenými. „Dobrým příkladem je právě stávající ministr školství pan Liška. Tomu se přesto, že přišel ve velmi rozbouřené době stávkových protestů, podařilo celkem úspěšně na základě komunikace uklidnit rozbouřenou hladinu,“ vysvětluje. (lt, mb)