Spokojenost není všude stoprocentní„Program je realizován už od školního roku 2003/2004. My jsme se do projektu zapojili hned od začátku, kdy jsme zatím pouze vytvořenou verzi testovali,“ prozrazuje ředitel SOŠ a SOU Vocelova Vladislav Košťál. Dodává, že v loňském roce se zapojili už v pozici gestora, což je škola, která zastřešuje celý tým škol a odborníků, kteří se na tvorbě otázek pro jednotlivé obory podílejí.

„Záleží hlavně také na iniciativě školy, zda se do programu přidá nebo ne,“ poznamenal Košťál.
Jak uvádí Národní ústav odborného vzdělávání, momentálně je v projektu zapojeno více než 207 škol z celé republiky a sjednocení se týká 41 oborů. Závěrečná etapa testování by měla skončit v prosinci příštího roku, a pokud bude následně přijata i potřebná zákonná úprava, nic by nebránilo tomu, aby byly jednotné závěrečné zkoušky spuštěny celoplošně.

„Letos jsme působili v roli gestora pro obor prodavač průmyslového zboží a s ním jsme vcelku spokojeni. U oboru kuchař už tak kladné hodnocení nemáme. Zkoušky jsme už připomínkovali a snad to bude za rok lepší. Jinak je to dobrý krok,“ poznamenala ředitelka SOU Obchodní v Hradci Králové Helena Matyková. Stejný názor sdílí SOŠ a SOU Nový Bydžov.

Jak dále uvádí Národní ústav odborného vzdělávání, cílem projektu je především srovnatelnost zkoušek a lepší úroveň absolventů.
Současný stav, kdy si jednotlivé školy samy určují obsah zkoušky, je nevyhovující. Doposud kladné hodnocení z řad odborníků i škol je předzvěstí, že státní závěrečné zkoušky by mohly uspět.