V některých učebních oborech zaznamenali až padesátiprocentní nárůst přijatých. Ředitelé odborných škol a učilišť se většinou domnívají, že v budoucnu zájem mezi absolventy základních škol díky stipendiím kraje ještě vzroste.

„Samy obory nejsou nezajímavé a jistě si jejich poetika mladé lidi získá. Věřím, že nárůst uchazečů do těchto oborů, o které je mezi firmami velký zájem, bude pokračovat. Ředitelé škol iniciativu Královéhradeckého kraje vítají a spatřují v ní veliký přínos,“ řekl radní Královéhradeckého kraje Zdeněk Kraus, který je odpovědný za oblast školství, kultury a sportu.

Královéhradecký kraj trápí stejně jako ostatní regiony v zemi nedostatek pracovníků, především v manuálních strojírenských profesích. Na trhu práce je nedostatek zámečníků, strojních mechaniků, nástrojařů, klempířů, obráběčů kovů, elektrikářů, instalatérů, ale i tesařů a zedníků. Kraj se proto tyto obory rozhodl podpořit stipendii. „Je potřeba, aby zmiňované profese získaly opět patřičnou prestiž, což musí být společnou snahou nejen zřizovatele středních škol, ředitelů středních škol, ale i profesních organizací a zaměstnavatelů,“ uvedla Jana Kocábová z odboru školství Krajského úřadu Královéhradec­kého kraje.

Aktuální výsledky prvního kola přijímacího řízení ukazují, že na některých školách se zájem uchazečů o tyto obory již viditelně zvýšil. Například na hradeckou Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště v Hradební ulici bylo loni do oboru elektrikář přijato 18 žáků, letos je jich již 28, což představuje nárůst o více než 55 procent. O polovinu více přijatých než loni má do oboru nástrojař i Integrovaná střední škola v Nové Pace – ke studiu se zde zatím přihlásilo 18 žáků proti loňským 12. Stipendia přilákala více uchazečů o obor nástrojař například i do Střední průmyslové školy v Trutnově.

Královéhradecký kraj bude od letošního září žákům 1. ročníků ve vybraných oborech udělovat měsíční stipendium 300 korun a 1000 korun navíc za klasifikaci odborného výcviku na vysvědčení stupněm výborný. Ve vyšších ročnících se budou stipendia postupně navyšovat, a to ve druhém ročníku na 400 korun měsíčně a 2000 korun za klasifikaci odborného výcviku stupněm výborný, ve třetím ročníku až na 500 korun a 4000 korun za výborný prospěch z odborného výcviku.

„Finanční podpora bude žáky motivovat k zodpovědnějšímu přístupu k získávání praktických dovedností. Samozřejmou podmínkou pro její dosažení však bude jejich dobré chování včetně pravidelné docházky do školy,“ dodala Kocábová. Počty přijatých žáků do zmiňovaných oborů nemusí být ještě konečné. Školy mohou žáky těchto oborů přijímat i v dalších kolech přijímacího řízení až do naplnění stanovené kapacity oboru pro daný školní rok.

Úplný seznam podporovaných vzdělávacích oborů:

Zámečník

Strojní mechanik – stroje a zařízení

Nástrojař

Klempíř – strojírenská výroba

Obráběč kovů

Strojní mechanik – strojník

Elektrikář

Elektrikář – silnoproud

Instalatér

Klempíř – stavební výroba

Tesař

Zedník