Pestrou škálu činností vykonávají Technické služby Hradec Králové každý den v týdnu a svou činnost přizpůsobují ročním obdobím i aktuálním potřebám. I v Hradci Králové však po výsledcích jejich práce neustále šlapou vandalové.

Čištění a úklid města zahrnuje strojní metení vozovek, chodníků i cyklostezek, jejich splachování, bloková čištění, úklid zastávek či dětských hřišť, ruční odklízení odpadků, čištění městských podchodů a v neposlední řadě i sběr psích exkrementů.

„Personál je operativně nasazován na potřebné práce dané sezóny, což znamená, že v zimě je drtivá většina zaměstnanců v ulicích, kde pomáhá, i ručně, zmírňovat následky zimy. Ve zbývajících částech roku se zaměstnanci věnují péči o majetek města dle střediskové příslušnosti," vysvětluje víceúčelové nasazení svých zaměstnanců ředitel technických služeb Jiří Henzl.

Technické služby také drží krok s moderní technikou. „Museli jsme také průběžně obnovovat potřebnou techniku i technologie, které ještě zvýšily efektivitu některých činností. Příkladem je třeba tažený fukar na nečistoty, což je vysoce výkonné zařízení pro odstraňování listí a rostlinných zbytků z travnatých ploch a sportovních hřišť. Tento fukar bude používán především při úklidu zpevněných lesních cest Hradečnice a Písečnice a navazujících komunikací, proto byl stroj dodán již upravený pro provoz na pozemních komunikacích," vysvětlil účel využití stroje Daniel Jeřábek z technických služeb.

Kromě tisíců kilometrů najetých kvůli čištění vozovek i chodníků se technické služby musely vloni postarat například také o čištění 313 zastávek MHD. K tomu využívají speciální vysavač, který účinně odstraňuje použité jízdenky či nedopalky cigaret nejen z prostoru zastávky, ale také z přilehlých travnatých ploch.

„Dvaadvacet zastávek v centru města bylo uklízeno denně, a to i ručně. Za celý rok se pak součet úklidů zastávek MHD po celém městě vyšplhal na 11 675. Z tohoto úklidu technické služby nasbíraly více než šest tun odpadu," vypočítává Jiří Henzl.

Kromě zastávek se technické služby věnují i úklidu 73 dětských hřišť a devíti mlhovišť, které mají ve správě. Po celý rok také sbírají po neukázněných majitelích psů psí exkrementy, k čemuž používají speciální akumulátorové vozíky.