UFO, kruhy v obilí, magnetické kopce a další podobné jevy jsou doménou jednoho z nejznámějších českých záhadologů Jiřího Kulta z Hradce Králové. Mimozemská civilizace? Prý existuje.

Jakými jevy se zabýváte?
Od mládí jsem se zajímal o astronomii, byl jsem zaměřen spíš matematicko fyzikálně. Postupem doby jsem dospěl k tomu, že matematicko–fyzikální obraz vesmíru a světa je příliš omezený a že existují další jevy, které se vymykají našemu chápání. Nedají se změřit, zvážit, vypočítat, ani je nemůžeme pochopit naší logikou. To jsou jevy parapsychologické, s čímž souvisí i obrazce v obilí, strašidelné domy a další záhady. Hodně se věnuji ufologii.

Podílíte se na vysvětlování různých záhad, stala se vám nějaká těžko vysvětlitelná příhoda?

Už je to moře let. U nás v ulici bydlel pán, který se kamarádil s mým otčímem, jenž bydlel tady nad námi. Pán měl typické oblečení, koženou vestu, čepici. Najednou jsme se dozvěděli, že ho s infarktem odvezli do nemocnice a jeho stav je vážný. Vrátil jsem se z práce, převlékám se, a z okna vidím onoho pána stát na protějším chodníku. Jak byl zvyklý, hleděl nahoru, kde bydlel otčím. Přestrojil jsem se, jdu do kuchyně za ženou a povídám: prosím tě, říkala jsi, že ten pán je ve vážném stavu v nemocnici, a asi to tak vážné nebude. Teď jsem ho viděl na protějším chodníku. Žena zbledla a řekla, že ráno zemřel. Běželi jsme se podívat, ale už tam nebyl. Viděl jsem ho úplně normálně, jako teď vás. Psychiatrie pro to samozřejmě má vysvětlení, ale žádné takové problémy jsem neměl, ani nějaké vidění. Viděl jsem ho zcela jasně. Jsou věci mezi nebem a zemí, které věda nedokáže vysvětlit, ale přesto existují.

Co si myslíte o UFO?

UFO znamená neurčený létající objekt, u něhož nevíte, co to je. Mezi objekty, které se podaří určit, že to bylo například letadlo, meteor, balon, existují ještě objekty, které se nepodaří určit, protože je k pozorování málo informací. Objektů, kterých se podaří nebo kvůli nedostatku informací nepodaří identifikovat, je dohromady tak 95 procent. Zbývajících pět procent jsou dobře zachycená pozorování nezvyklého chování objektů ve vzduchu, která se nedaří vysvětlit. To se děje po celém světě, tedy i tady. Tato pozorování se potom snažíme analyzovat a přiřadit k nějakému známému jevu.

Ufologii se věnujete řadu let, věříte v existenci mimozemské civilizace?

Nerad používám slovo věřit. Věřit znamená přijímat něco bez důkazů. Jsem přesvědčen, že mimozemské civilizace existují. Myslet si, že my jsme to jediné dokonalé, k čemu vesmír dospěl, by bylo namyšlené. Je spousta jevů a faktů, které svědčí pro to, že nejsme jedinou civilizací. Je jich víc. Samozřejmě že všichni nemusí vypadat jako my, nemusí to být humanoidi. Ty bytosti mohou mít jinou formu, jiné chování.

Řešíte i záhady kruhů v obilí. Co si o nich myslíte? Jsou výtvorem vtipálků?

Tyto obrazce už se objevovaly ve velmi dávných dobách. Agrosymboly jsou čím dál složitější. Zpočátku to byly jenom kruhy, teď jsou to i daleko složitější obrazce. Když vyloučíme případy, kdy to vytvářejí lidé, a jsou takové, existují agrosymboly, které zjevně nejsou vytvořeny tímto způsobem. Neumím si představit, jak by to lidé udělali v noci potmě, protože kdyby svítili, tak přilákají především majitele pole. Obrazce jsou často tak přesně vytvořeny, že by to vyžadovalo nějakou navigaci ze vzduchu. Kdyby se tam vznášela helikoptéra nebo balon, tak to také přiláká lidi. K obrazcům uprostřed pole například nebývají vyšlapané cesty. Navíc tam jsou projevy dokazující působení mikrovlnného záření a podobně. Co to působí, nelze říct.

A co kruhy v obilí v okolí Hradce. Vyskytují se zde také?

Samozřejmě. Vzpomínám si například, že se jeden, hodně složitý, objevil asi před dvěma nebo třemi lety u Černilova. Tam mě napadla myšlenka, že některé agrosymboly mohou vytvářet lidé kvůli nějakému účelu. Například jej vytvoří nějaká sekta za účelem s někým nebo s něčím komunikovat.

Podílel jste se rovněž na vysvětlování záhad, kdy auto jede bez motoru do kopce a naopak z kopce se bez motoru dopředu nepohne. Co jste na
místě zjistili?

Taková lokalita je například u Kačerova v Orlických horách. Tam položíte na zem třeba plastovou láhev a ona se kutálí do kopce. Skeptikům to je jasné, jde o iluzi. My jsme tam prováděli různá měření a zjistili jsme, že to není iluze. Hypotéza je taková, že tam mohou být nějaká ložiska, třeba železné rudy nebo něčeho podobného, která deformují směr gravitace. Gravitace směřuje přesně do středu země, ale v místech nějakých geologických anomálií může být maličko odchýlená.