Fakulta informatiky a managementu (FIM) hradecké univerzity má jako jediná v republice už čtyři roky partnerství s pěti tchaj〜wanskými univerzitami. U zrodu spolupráce a přátelství byl Shieh Guor– Rurng.
„S doktorem Shiehem jsme spolu v roce 1993 studovali ve Velké Británii na univerzitě v Hullu. A shodou okolností jsme také bydleli ve stejném rodinném domku, který jsme si pronajímali. Spřátelili jsme se. Když jsem se stal děkanem fakulty informatiky a managementu, on byl vedoucím katedry managementu na univerzitě ve Wenzao a naše školy začaly spolupracovat,“ vysvětlil děkan fakulty Josef Hynek. Spolupráce se pak rozrostla o další čtyři tchajwanské univerzity. Nyní se rodí dohoda s univerzitou Kao Yuan, kde Shieh Guor–Rurng nyní působí. Bude to už šestá tchajwanská univerzita, s níž FIM spolupracuje. „Zaměřujeme se na výměny studentů i zkušeností, spolu se podílíme i na vědeckém výzkumu. Přispívá to k většímu rozhledu studentů,“ řekl Shieh Guor– Rurng. Děkan Hynek dodal, že internacionalizace studia na FIM je velkým obohacením vzdělávání a přispívá k jeho vyšší kvalitě. „Plánujeme i výměny pedagogů,“ dodal.