„Akreditační komise vlády projednala návrh na ustavení Přírodovědecké fakulty UHK a zaujala k němu kladné stanovisko. Nová fakulta vznikne v Hradci Králové 1. září 2010,“ sdělil kancléř a tiskový mluvčí UHK Ondřej Tikovský.

Přírodovědecké obory dosud univerzita nabízela na Pedagogické fakultě. „Vydělení přírodovědných pracovišť a jejich sdružení do samostatné fakulty je logickým vyústěním vývoje předchozího období. Nejedná se tedy o založení nové součásti univerzity bez tradice a na zelené louce, ani o zvyšování počtu studentů,“ uvedl Tikovský.

Přírodovědecká fakulta UHK sdruží současné katedry biologie, chemie, fyziky, informatiky a matematiky a nabídne bakalářské, magisterské i doktorské studium několika oborů. Umožní také rozvoj aplikovaných oborů provázaných se soukromým sektorem. „Univerzita prochází výraznými změnami, které umožnily nejen vznik další fakulty, ale současně se projevují i ve zefektivnění vnitřních procesů a řízení. Sjednotila například své studijní předpisy napříč fakultami a zlepšila možnosti rozvrhování a sdílení prostor,“ uvedl rektor UHK Josef Hynek.

Univerzita, jejíž tři fakulty nyní studuje téměř devět tisíc studentů, ve svém dlouhodobém záměru počítá s tím, že bude nabízet studium na celkem pěti fakultách. Vznikla v roce 2000 z Vysoké školy pedagogické. Nabízí uchazečům asi devět desítek studijní oborů. Univerzitu nyní tvoří Pedagogická fakulta, Fakulta informatiky a managementu a Filozofická fakulta.