„Akce by měly být financovány z prostředků strukturálních fondů Evropské unie.

V obou případech je hlavním cílem snížit energetickou náročnost budov a tím ušetřit za provozní náklady související s vytápěním,“ vysvětlil důvod kancléř univerzity Ondřej Tikovský.

Náklady na rekonstrukci vyhouply na 15 milionů korun. Univerzita se bude podílet 3,5 milionem.