Dlouho plánovaná reforma vysokého školství má konečnou podobu. Třetí verzi takzvané Bílé knihy představil ministr školství Ondřej Liška vládě.
Avšak univerzity s finální verzí spokojeny příliš nejsou. Ostře se proti návrhu postavila Univerzita Karlova, opatrně jej hodnotí i Univerzita Hradec Králové.

„Bílá kniha terciárního vzdělávání je pouze obecným rámcem, z něhož bude vycházet novela vysokoškolského zákona a teprve ta sehraje klíčovou roli v reformě vysokého školství,“ říká rektor hradecké univerzity Josef Hynek.
Přesto se však už v příštím týdnu chystá na filozofické fakultě sněm zástupců akademických senátů filozofických a humanitních fakult, který se reformou bude zabývat.
„Především fakulty s humanitním zaměřením mají podle stávající podoby návrhu poměrně okleštěný prostor při získávání peněz,“ doplnil kancléř univerzity Ondřej Tikovský. Rektor Josef Hynek vyslovil přesvědčení že doufá, že stejný prostor, jaký byl dán k debatě nad Bílou knihou, bude vytvořen i k debatě nad navrhovaným zákonem. „Teprve konkrétní znění paragrafů bude rozhodovat o úspěšnosti reformy,“ dodal.

Některé změny, jež navrhuje Bílá kniha

Plán reformy vysokého školství, takzvaná Bílá kniha, by měl zavést mnoho novinek mezi nimiž jsou:placení školného – nemělo by být zavedeno před rokem 2014 a platilo by se teprve po zavedení grantových a podpůrných programů
větší dostupnost pro studenty ze sociálně slabých rodin – studenti budou dostávat finanční příspěvky a další granty. Školné by mohli platit až při zaměstnání
každý student získá od státu finanční příspěvek – bude se pohybovat v řádech tisíců korun
žebříček vysokých škol garantovaný státem – student na jednom místě zjistí, jak si která škola vede a zda se zaměřuje spíše na výzkum, či pracovní trh
Na volbě rektora a děkanů se už nebude podílet jen akademický senát tvořený studenty a učiteli, ale nově také správní rada, kterou jmenuje ministr školství