Bez pomoci jiných organizací, které se převozem a přesunem osob se zdravotním postižením zabývají, to nebylo možné. Nově však obdržela hradecká univerzita od Rotary klubu schodolez, který umožní studentům s pomocí asistenta překonat schody bez další cizí pomoci. Přestože by mohl vzniknout na filozofické fakultě, kde bude schodolez umístěn, výtah, univerzita řešení se schodolezem uvítala.

„Zařízení bude možné podle potřeby přesunout rovněž do sousední budovy pedagogické fakulty,“ vysvětlila situaci Lucie Misařová ze Střediska pro studenty se specifickými potřebami Augustin.

„Nové objekty Univerzity Hradec Králové jsou již pro znevýhodněné studenty vybaveny a bariéry mohou bez obtíží překonávat. U starších budov si musíme poradit,“ doplnil Misařovou kancléř univerzity Ondřej Tikovský.

Vlastními silami vybavuje škola postupně budovy kupříkladu nápisy v Braillově písmu. „Snažíme se co nejvíce postiženým studentům pomoci,“ dodal Tikovský. Zhruba dvě desítky hendikepovaných vysokoškoláků navštěvují jednotlivé fakulty univerzity. Nejvíce jich studuje na pedagogické fakultě.