Živé pacienty na pokojích nahradily umělé figuríny, s jejichž pomocí zdravotní sestry ukázaly návštěvníkům, jak fungují  některé přístroje, k čemu jsou a kam vedou jednotlivé hadičky, jež měly figuríny zavedeny.

„Pracujeme ve firmě, která vyrábí lékařská zařízení, tak jsme se přišli podívat, jak to vypadá takříkajíc o dva kroky dál," prozradil Daniel Nováček, jeden z návštěvníků, kteří na den otevřených dveří dorazili již dopoledne.

K vidění byla chladící dečka i dialýza

A bylo se na co dívat. Kromě ukázky péče o těžce zraněného pacienta si mohli návštěvníci prohlédnout, a také osahat i chladící dečku či čepičku, používané při řízené hypotermii, nebo přístroj na dialýzu, tedy „čištění krve".

V jednom z pokojů ležela na posteli v kyslíkovém stanu namísto figuríny dospělého muže maketa batolete. Sestry předváděly, jaký je rozdíl v péči o děti a dospělé pacienty.

„Takhle malé děti tu ale obyčejně nemíváme," uvedla přednášející sestra Jana Křečková s tím, že děti se na KARIMu octnou nejčastěji v důsledku srážky s autem, pádu z výšky, nebo nehody na kole.

Základ je masírovat

Na samý závěr prohlídky kliniky byl připravený krátký film o správném způsobu resuscitace, jehož postupy si mohli diváci okamžitě ověřit na připravené figuríně.

„Bohužel se znalostmi o první pomoci jsou na tom Češi stále ještě dost špatně," uvedla Eva Konášová, která nácvik s figurínou předváděla. Situace se ale prý začíná pomalu zlepšovat, například díky reklamám v MHD.

„Pravidla pro laickou resuscitaci se stále upřesňují tak, aby byla co nejjednodušší," říká. Základ je v srdeční masáži, dýchání z úst do úst není nutné, je-li provedeno špatně, může být i škodlivé.

„Vyzkoušel jsem si resuscitaci, což by měl podle mě udělat každý, aby dokázal pomoci," popisuje návštěvník František Novák, co jej na prohlídce nejvíce zaujalo.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
- Anesteziologicko – resuscitační oddělení bylo v nemocnici zřízeno v roce 1961
- Dvanáctilůžkové resuscitační  oddělení v budově Emergency zahájilo svoji činnost v roce 2008
- KARIM poskytuje anesteziologickou péči u cca 16 000 výkonů za rok, tzn. na 25 – 30 pracovištích denně
- Na lůžkovém oddělení pečují o pacienty v kritickém stavu s nutností podpory funkcí orgánů (plic, ledvin apod.)
- Účastní se Dárcovského a transplantačního programu, provozu Traumatologického centra a Programu péče o pacienty s akutními cévními příhodami
- Patří mezi přední pracoviště svého typu v České republice
- V rámci výzkumu se zaměřuje mimo jiné na problematiku poškození plic umělou plicní ventilací a možnost prevence

David Rozsíval