Návrhy na pojmenování podávají občané prostřednictvím komisí místních samospráv. „Na tyto návrhy se zpravidla bere zřetel při posuzování a rozhodování, jaký název se ulici přidělí. Návrhy posuzuje komise pro pojmenování ulic, která je složena z představitelů vedení města a odborníků jak ze stavebního úřadu, z odboru dopravy, tak i z úseku architektů města. V neposlední řadě se názvy posuzují i z historických hledisek a k tomu je v komisi pracovník muzea, který hlídá i tyto aspekty,“ objasňuje vedoucí správního odboru L'udmila Ducháčová.

V Hradci se při pojmenovávání ulic vychází především z místních poměrů. Pokud cesta vede ke hřbitovu, název ulice bude nejpravděpodobněji Ke Hřbitovu. „Například v ulici Kopretinová v minulosti prý byla louka plná kopretin,“ dodává Ducháčová. V tomto případě byly navrženy také názvy Palmová, Konopná či K Písníku. Ze závažných důvodů lze obec požádat i o přejmenování stávajícího názvu ulice, ale musí se vzít na zřetel s tím spojené možné komplikace. Lidé s trvalým bydlištěm by si museli měnit doklady a nový název by musely respektovat i firmy zde sídlící. „Je zřejmé, že tento krok by přinesl hodně dalších souvisejících změn, a proto je nutné důkladně zvážit, zda vůbec změnu dělat,“ poznamenala Ducháčová.

(jap)