„Jedná se o dlouhodobý požadavek komise místní samosprávy Svobodné Dvory. Součástí prací bude i obnova kanalizace a vodovodu, kterou musíme s druhým investorem časově sladit. Práce musejí probíhat zároveň, bylo by totiž nepřípustné námi opravenou ulici opět následně rozkopávat kvůli pracím na kanalizaci," popisuje Jindřich Vedlich, náměstek primátora pro rozvoj města.

„I to je důvod, proč se k této rekonstrukci nepřistoupí obratem, ale bude třeba součinnosti Vodovodů a kanalizací Hradec Králové, které coby správce svých sítí si je musejí obnovit po své linii," dodává mluvčí magistrátu Magdaléna Vlčková s tím, že zastupitelé už potřebnou částku z rozpočtu uvolnili a veřejná zakázka na projektovou dokumentaci se vypíše hned, jak se obě strany dohodnou.

„Dále bude samozřejmě nutné získat potřebná povolení, přesto by práce měly proběhnout do roku 2018," doplnila za magistrát Magdaléna Vlčková.