Podle vedoucího střediska místních komunikací Technických služeb Hradec Králové Tomáše Pospíšila mají práce prováděné firmou Stavo&Sachs trvat nejpozději do konce měsíce května.